20. februar 2019

Politisk enighed om tilskud til foreningslivet

Colourbox-foto

Siden juni 2018 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en 360 grader evaluering og en efterfølgende revidering af tilskudsstrukturen på foreningsområdet. Foreningsrepræsentanter, Foreningssamvirket og haller er blevet inddraget, og tirsdag var det et enigt Kultur- og Fritidsudvalg, der bakkede op om det revideringskatalog, der er kommet ud af arbejdet.

- Vi har arbejdet på det her i lang tid, og nu ligger der et katalog klar, hvor afviklingen af 25-års reglen er det helt centrale, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Viborg og pointerer, at det er et samlet udvalg, der står bag kataloget.

Det var også et samlet udvalg, der tirsdag besluttede at udsætte et stormøde, hvor foreningerne i kommunen ville blive præsenteret for kataloget, der fra 2020 skal udstikke rammerne for kommunale tilskud til folkeoplysende foreninger.

- Politisk er vi kommet frem til noget, der kan præsenteres for offentligheden, hvilket da også var baggrunden for, at der i dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag stod, at der ville blive afholdt stormøde for foreningerne om revisionskataloget den 12. marts, forklarer Erik Viborg, og tilføjer, at de netop pålagte sparekrav i kommunen har fået udvalget til at udsætte præsentationen af kataloget til efter byrådets budgetkonference i august:

- Kultur- og Fritidsudvalget har igennem de seneste mange måneder haft et rigtig godt samarbejde med foreningerne omkring udarbejdelse af nye tilskudsregler, og i respekt for det store arbejde som foreningerne har leveret, har vi besluttet at udskyde det annoncerede stormøde til vi kender den økonomiske virkelighed på fritidsområdet, forklarer Erik Viborg og tilføjer:

- Det må endelig ikke forstås som at vi ønsker at spare revideringen af tilskudsordningen væk. Tværtimod har vi stort politisk fokus på emnet, og vi har forhandlet det hele på plads. Men på grund af den økonomiske usikkerhed for 2020 afventer vi at se, om vi skal spare på området eller om vi fortsat vil have den nuværende økonomiske ramme til at støtte foreningslivet i kommunen i 2020 og årene fremover, forklarer Erik Viborg.

Han lover, at foreningerne vil blive inviteret til et stormøde, hvor de kan komme med deres holdninger til de nye rammevilkår, så snart udvalget har et billede af de økonomiske rammer for området.

 

FAKTA:

25-års reglen giver kommuner mulighed for økonomisk at favorisere foreninger med medlemmer under 25 år - og til at skære i tilskuddet til foreninger, hvis deres medlemmer er over 25-år. Kommunerne bestemmer selv, om de vil gøre brug af reglen.

Se referatet af Kultur- og Fritidsudvalgsmødet her