15. april 2019

Åbent for brevafstemning til Europa-Parlamentsvalget

Åbent for brevafstemning til Europa-Parlamentsvalget

Den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet, men er man forhindret i at møde op på valgdagen, eller vil man gerne klare tingene i god tid, er der åbent for brevafstemning i Borgerservice fra den 15. april.

Det er muligt at brevafstemme i den almindelige åbningstid i Borgerservice i både Skjern og i Ringkøbing, derudover vil der være ekstraordinært åbent to lørdage og den sidste torsdag inden valget. Det drejer sig om:

  • Lørdag den 11. maj 2019, kl. 9.30 – 12.00
  • Lørdag den 18. maj 2019, kl. 9.30 – 12.00
  • Torsdag den 23. maj 2019, kl. 10.00 – 17.00

Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 23. maj 2019 klokken 17.00.

Muligt at stemme uden valgkort
Valgkortene til Europa-Parlamentsvalget bliver omdelt med posten senest den 21. maj, men det er muligt at brevstemme uden valgkort inden da.

Husk at medbringe valgkort eller anden legitimation i form af sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende, når du kommer for at brevstemme.

Hjælpemidler
Til borgere med funktionsnedsættelser vil der være filtpen, lup og LED-Lampe til rådighed i begge Borgerservice-centre. Desuden er der hæve-sænkebord og mulighed for at få sin stemmeseddel forstørret op på en skærm i Borgerservice i Ringkøbing.

Særligt om brevafstemning i eget hjem
Hvis man på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på sit afstemningssted, kan man søge om at stemme i hjemmet. Til det skal man bruge en blanket, som kan hentes i Borgerservice, bestilles på telefon 99 74 12 12 eller hentes via kommunens hjemmeside rksk.dk.

Hvis man gerne vil søge om at brevstemme i eget hjem, skal det ske skriftligt i perioden fra den 28. april 2019 til den 14. maj klokken 18. Blanketten skal afleveres eller sendes til Borgerservice. Herefter vil man få besked om hvornår de tilforordnede vil komme på besøg for at tage imod brevstemmen.