17. april 2020

Ekstraordinær uge i skoler og institutioner

Borris Skole. GDPR-ok fra skolelederen (Ole)

Blandt mange andre skoleelever er børnene på Borris Skole glade for at være tilbage i klassen, hvor skoledagen starter med fællessang og morgengymnastik med Phillip Faber

”Det er usædvanlige tider, vi lever i. Og den seneste uge har været ekstraordinær.” Sådan skriver fagchefen for Dagtilbud og undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune, Flemming Nielsen, i det brev, han fredag sendte ud til alle ledere og medarbejdere i kommunens dagpleje, daginstitutioner og skoler.

Det er ikke sædvanlig praksis, at dagplejere, pædagoger, lærere og andet personale i vuggestuer, børnehaver, SFO’er og skoler, går på weekend med en hilsen fra fagchefen.

- Men den seneste uges tid har været usædvanlig. Medarbejdere og ledere har knoklet på gennem påsken for at gøre skoler og institutioner klar til at genåbne under meget specielle omstændigheder og med klare restriktioner. Og i de seneste dage har de ydet en meget stor indsats for at tage imod børnene på en god, nærværende måde – på afstand, siger Flemming Nielsen.

Han er fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune, og nedsatte før påske et genåbningsteam bestående af administrativt personale, institutions- og skoleledere samt repræsentanter for de relevante faglige organisationer for at sikre ikke bare en sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af kommunens skoler og dagtilbud, men også en god genåbning for både børn og personale.

- Næsten alle skoler, daginstitutioner og dagplejere er nu genåbnede, og jeg hører, at det er gået rigtig godt rundt omkring. Børnene har været glade for at være tilbage, og medarbejderne har formået at håndtere en hverdag, der er lidt mere nuanceret end ministerielle retningslinjer kan tage højde for, forklarer Flemming Nielsen og tilføjer:

- Vi har nogle sundhedsfaglige retningslinjer, vi skal overholde, og det gør vi. Men vi har også en kompleks hverdag med børn, der er børn – og med en personalegruppe, der samvittighedsfuldt og ansvarligt forsøger at navigere børnene sikkert og trygt rundt i et ukendt farvand.

Dét kræver smidighed og nytænkning, og derfor appellerer Flemming Nielsen endnu engang til, at både medarbejdere, ledere og forældre viser forståelse for, at ”vi plejer” i hvert fald midlertidigt er sat ud af spil.

- Vi forlanger meget af vores forældre og medarbejdere i øjeblikket. Det ved vi godt, og vi sætter stor pris på deres fleksibilitet og vilje til at finde løsninger, siger Flemming Nielsen og tilføjer, at ét er planer, noget andet er virkelighedens verden:

- Eller som en lærer på Fjelstervang Skole sagde, da Dagbladet Ringkøbing-Skjern dækkede åbningsdagen: ”Vi havde en plan - og så kom børnene”.

Flemming Nielsen minder om, at forældre såvel som medarbejdere kan stille konkrete spørgsmål på de enkelte skolers og daginstitutioners hjemmesider, men beder samtidig om både tålmodighed og forståelse:

- Situationen er kompleks, og både genåbningsteamet og lederne på skoler og institutioner stilles over for spørgsmål, der pt. ikke findes klare og præcise svar på, forklarer han.