3. april 2019

Hvor tilfreds er du med dit barns skolegang?

Hvor tilfreds er du med dit barns skolegang?

”Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med … dit barns skole?” Sådan lyder det første af en række spørgsmål til mødre eller fædre til børn i Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoleklasser. ”Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens arbejde med … at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer og virksomheder?” lyder et andet.

Spørgsmålene bliver stillet, når kommunen i slutningen af ugen pr email udsender ét spørgeskema pr elev i folkeskolens klasser. Det er tilfældigt, om det bliver far eller mor, der modtager spørgeskemaet i indbakken og bliver bedt om at svare. Men Jens Ole Koch udviklingskonsulent i kommunens afdeling for Dagtilbud og Undervisning håber, at rigtig mange vil gøre sig selv og deres barn den tjeneste at prioritere at få svaret på spørgsmålene:

- Vi bruger de indsendte svar til at sætte fokus på kvaliteten på kommunens folkeskoler, forklarer han og tilføjer:

- Derfor siger det sig selv, at vi får det bedste situationsbillede af kommunens folkeskoler, hvis vi får så mange besvarelser som muligt. Og det er vigtigt for os at sikre, at forældrene bliver spurgt og hørt, både når det gælder de positive oplevelser og de negative.

Undersøgelsen skal give forældre og andre interesserede et indblik i tilfredsheden med skolerne, ligesom resultaterne, der offentliggøres i løbet af sommeren vil give skolerne et grundlag til at styrke dialogen med forældrene.

Gi’ en smiley

Hovedparten af de 31 spørgsmål, der omhandler folkeskolen, skal besvares på en fem-trin skala svingende fra sur smiley, der betyder ”meget utilfreds” til en ”meget tilfreds”-glad smiley. Desuden har forældrene muligheden for at svare ”ved ikke/ikke relevant”.

Spørgsmålene fokuserer på områderne læring og udvikling, barnets trivsel, skole-hjem samarbejde, de fysiske rammer og skolens ledelse.

Herudover er der spørgsmål om tilfredsheden med skolefritidsordningen, SFO’en. De handler f.eks. om SFO’ens åbningstider, om prisen for at have et barn i SFO, og om vurderingen af ”personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer”.

Mens der kun vil blive udsendt ét spørgeskema pr barn til enten mor eller far, vil de forældre, der har flere børn på samme skole, modtage et spørgeskema for hvert enkelt barn. Det skyldes, at spørgeskemaet drejer sig om, hvordan forældrene opfatter barnets skolegang med udgangspunkt i det enkelte barn.

Spørgeskemaerne vil blive indsamlet indtil 30. april, hvorefter kommunens Viden & Strategi-afdeling vil samle og analysere tallene.