7. april 2020

Genåbning for de mindste planlægges nøje

Colourbox

Med statsminister Mette Frederiksens udmelding mandag aften om, at skoler og daginstitutioner begynder en gradvis genåbning onsdag den 15. april, skrev fagchef i Dagtilbud og Undervisning Flemming Nielsen til alle de skole- og daginstitutionsledere, der ellers var gået på påskeferie - helt i tråd med regeringens udmelding om, at offentligt ansatte skal afspadsere eller afholde ferie hvis muligt.

E-mailen fra fagchefen handlede om det genåbningsteam bestående af administrativt personale, skoleledere og repræsentanter for de relevante faglige organisationer, der nu skal bruge påsken på at forberede en god og sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning af kommunens skoler og dagtilbud.

- Genåbningsteamet skal samarbejde om at sikre, at skoler og daginstitutioner kan genåbne i nogle rammer, der er sundhedsfagligt forsvarlige både for vores børn og forældre – og for vores medarbejdere, fortæller Flemming Nielsen.

Derfor har det været vigtigt at inddrage medarbejdere såvel som skoleledere.

Når skoler og dagtilbud åbner efter påske vil undervisningen og pasningen komme til at foregå på andre vilkår end sædvanligt og vil have karaktér af nødundervisning/-pasning i en særlig situation. For som statsministeren understregede på gårsdagens pressemøde, så vil dagen for de mindste primært foregå udendørs, ligesom lærere, pædagoger og børn i risikogruppen eller med sygdomstegn vil blive bedt om at blive hjemme.

- Vi vil være ekstra opmærksomme på at oppe rengøringen på skoler og institutioner, men vi vil tilsvarende også være ekstra opmærksomme på at afvise børn, der viser tegn på sygdom. Det samme gælder også for personalet, forklarer Flemming Nielsen og tilføjer:

- Vi vil åbne skoler og daginstitutioner til en anden hverdag, end vi har været vant til. For eksempel kan man forestille sig differentierede mødetider, og at vi vil tage imod børnene uden for skolen eller institutionen, så vi undgår, at forældrene skal indenfor, ligesom vi vil forsøge at tilrettelægge udendørs undervisning og pasning i et større omfang end hidtil.

Flemming Nielsen understreger, at det endnu er uvist, om samtlige 24 skoler og 32 daginstitutioner Ringkøbing-Skjern Kommunes vil holde åbent fra onsdag den 15. april. Ligesom han vurderer, at åbningen af skoler og daginstitutioner kan komme til at ske trinvist, da det vil kræve en sundhedsfaglig vurdering, som der stadig ventes på retningslinjer for.

- Statsministeren formulerede det som, at vi vil begynde genåbningen af skoler og daginstitutioner den 15. april. I Ringkøbing-Skjern Kommune lukker vi op, når vi er parate til det på de enkelte skoler og daginstitutioner, siger han og tilføjer:

- Vi kommer i høj grad til at læne os op ad de sundhedsfaglige anbefalinger, så vi er sikre på, at vores skoler og daginstitutioner lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der kommer.

Genåbningen af skolerne gælder elever fra 0. til og med 5. klasse. På dagtilbudsområdet gælder genåbningen både vuggestuer og børnehaver – og inkluderer desuden dagplejen.

De præcise retningslinjer omkring genåbningen af skoler og daginstitutioner vil blive kommunikeret ud til forældre og personale, så snart kommunerne får dem fra de centrale myndigheder.

Alle forældre bedes derfor holde sig orienteret via Aula og MinInstitution, ligesom der kommunikeres via kommunens hjemmeside og pressemeddelelser.