21. april 2021

Glade grise og vild natur på lukkede minkfarme i Vores Vilde Vestjylland

Foto: Merete Jensen. Miljøminister Lea Wermelin 16.4.2021

Ringkøbing-Skjern Kommune har afleveret sin Grønne Bog som en del af tilmeldingen til Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Arkivfoto fra Lea Wermelins besøg ved Skjern Å den 16. april.

Hvordan skaber man vild natur i en kommune, hvor strand, klitheder, heder og overdrev i forvejen er en god del af naturen, hvor der er indtil flere sjældne rødlistearter – og hvor landbruget er intensivt og påskønnet som et af de væsentligste erhverv?

Kigger man i den Grønne Bog, som Ringkøbing-Skjern Kommune i sidste uge afleverede som en del af tilmeldingen til Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune, skal det bl.a. ske ved at gøre mere af alt det gode arbejde med at genoprette og beskytte naturen, der allerede er i gang.

Og ved at tænke vilde tanker.

- Vi kunne godt tænke os at indhegne et eller flere større skovområder og udsætte grise til at stå for naturplejen. Og så vil vi invitere landbruget og landbrugets organisationer med i arbejdet for at øge biodiversiteten på deres arealer, fortæller Per Høgh Sørensen.

Han er afdelingsleder for Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur, Natur og Fritidsafdeling og leder af Vores Vilde Vestjylland-sekretariatet, der arbejder med de vilde planer under Miljøministeriets konkurrence.

- Ringkøbing-Skjern Kommune er én af Danmarks største landbrugskommuner og derfor er potentialet stort for at øge biodiversiteten i landbrugslandet. På samme måde er vi hjemsted for Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt med genslyngningen af Skjern Å, der jo i øvrigt er Danmarks vandrigeste å og løber ud i landets eneste dynamiske delta. Så grundlæggende har vi nogle gode forudsætninger for at fortsætte det arbejde med at reetablere vandløb og vådområder til gavn for biodiversiteten, og med at forbedre vandkvaliteten og genetablere strandenge som vi allerede er godt i gang med, siger Per Høgh Sørensen.

Borgernes vilde projekt

Mens arbejdet for natur og biodiversitet er godt i gang, er arbejdet i Vores Vilde Vestjylland-sekretariatet, der skal understøtte og dokumentere de vilde initiativer, kun lige gået i gang.

På sigt er det planen at involvere hele kommunen.

- Vi er meget opsatte på, at Vores Vilde Vestjylland ikke skal være et kommunalt projekt, men et kommuneprojekt, der involverer alle kommunens borgere på den ene eller den anden måde, fortæller Per Høgh Sørensen.

Så snart corona-restriktionerne løftes, så det bliver muligt at mødes, vil sekretariatet da også invitere borgerne til info- og inspirationsmøder om Vores Vilde Vestjylland-arbejdet ude i naturen rundt om i hele kommunen.

- Og så håber vi at kunne opdatere vores Grønne Bog med rigtig mange vilde ideer fra borgerne, siger Per Høgh Sørensen.

Vilde minkfarme og lavbundsarealer

Han kalder kommunens Grønne Bog et pejlemærke i arbejdet for at forvilde naturen. Et pejlemærke, der også inkluderer ideen om at genetablere strandenge, klithede og vild natur på de nu lukkede minkfarme i kommunen.

Ideen, der står i den grønne bog under punktet ”Hvis vi havde en million til VILD natur, ville vi:”, skal bl.a. udføres gennem afgræsning og såkaldt assisteret spredning af vilde blomsterfrø – og skal sikre, at naturen får lov at overtage de ledige arealer.

- En anden af mange ideer til, hvordan vi ville bruge en million kroner på at forvilde naturen er, at vi vil understøtte udtagning af lavbundsarealer med henblik på at skabe bedre vilkår for biodiversiteten og for at nedbringe CO2-udledningen, fortæller Per Høgh Sørensen.

Formidling til børn

Kommunens grønne bog indeholder desuden punkter om strandoprydning langs Vestkysten kombineret med formidling i børnehøjde om sammenhængen mellem biodiversitet og marint affald, ligesom Naturbussen vil blive inddraget i bestræbelserne på at få kommunens børn endnu mere ud i naturen.

Herudover skal både byboere og haveejere også aktiveres, og blandt andet få en forståelse for, at haver godt kan være VILDT pæne.

For at engagere borgerne og give dem en mulighed for allerede nu at byde ind med vilde ideer er der oprettet en e-mailadresse (VoresVildeVestjylland@rksk.dk) hvor man kan sende sine spørgsmål, kommentarer eller forslag, ligesom kommunen håber, at borgerne vil involvere sig og bidrage til indholdet på Facebooksiden Naturens Rige - VoresVildeVestjylland.

Herudover er der oprettet en projektside under kommunens hjemmeside (https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vores-vilde-vestjylland), hvor man kan følge arbejdet.

Og endelig er det planen, at der vil blive oprettet et interaktivt kort over kommunen, hvor udviklingen af biodiversitetsinitiativer hos de enkelte borgere kan følges.

- Gennem formidling og fællesskab vil vi udvikle og udfolde nye naturnære aktiviteter og støtte op om allerede eksisterende initiativer. Og så håber vi at være med til at skabe netværk, hvor borgerne på kryds og tværs kan inspirere hinanden, forklarer Per Høgh Sørensen.

Endelig er det naturligvis også meningen at kommunens egne grønne områder skal tænkes ind i indsatsen for at gøre Naturens Rige vildere:

”Vi vil forvilde kommunens grønne områder, herunder parker, byggegrunde, vejkanter og kommunale institutioners udearealer og i samarbejde med virksomheder og boligforeninger sættes fokus på at gøre udenomsarealer vildere”, står der i kommunens grønne bog.

Et af de initiativer, arbejdsgruppen bag Vores Vilde Vestjylland allerede har taget, er at lancere en påskekampagne, der skulle få haveejerne til at slappe af i haven, se ukrudt som biodiversitet og droppe græsslåning, gift i haven og turen på genbrugspladsen med den kvasbunke, som er levested for myriader af insekter og måske endda smådyr som f.eks. harer og pindsvin.

FAKTA:

Konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune er udskrevet af miljøminister Lea Wermelin, der også sidder i dommerpanelet - sammen med Bonderøven alias Frank Erichsen og biolog og naturvejleder ved Molslaboratoriet Morten DD Hansen.

Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022 og vinderen får 1 mio. kr. til at sikre mere vild natur.