22. april 2021

Dansk Erhverv bakker op om bedre infrastruktur

Foto: Merete Jensen

Kommunen og erhvervsorganisationen er enige om, at vejen videre mod Hvide Sande og omkring Skjern også bør prioriteres.

En positiv erhvervsudvikling og en god infrastruktur hænger uløseligt sammen.

Derfor var det da også netop de to emner, der var øverst på dagsordenen, da borgmester Hans Østergaard, viceborgmester Søren Elbæk og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen mandag tog imod repræsentanter for interesseorganisationen Dansk Erhverv på borgmesterkontoret i Ringkøbing.

Her fortalte Hans Østergaard om Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervspolitiske vision om at skabe det bedste sted at drive virksomhed i Danmark og tilføjede, at tre ud af fem af kommunens målsætninger for at nå visionen bunder i en god infrastruktur.

- Ud over at vi har et mål om at have Danmarks grønneste erhvervsliv og et mål om at styrke udvikling og innovation, så handler vores målsætninger i Ringkøbing-Skjern Kommune om at tiltrække og fastholde virksomheder, at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og at sikre deres adgang til markederne. Eller kort sagt om at sikre, at infrastrukturen følger med erhvervslivets udvikling og understøtter virksomhedernes vækst frem for at virke som en bremseklods for den, siger borgmesteren.

En udvidelse af Rute 15 på den 38 kilometer lange strækning mellem Ringkøbing og Herning var da også med, da regeringen 8. april fremlagde sin plan for infrastrukturprojekter i Danmark.

På mødet i Ringkøbing var kommunen og Dansk Erhverv enige om, at projektet bør igangsættes hurtigst muligt:

- Det er af stor betydning for erhvervslivets udviklingsmuligheder, at varer til og fra produktionen eller kunder til og fra attraktionen ikke bremses af en utilstrækkelig infrastruktur, siger fagchef Jesper Højte Stenbæk fra dansk Erhverv.

En udtalelse, der understøttes af, at især Vestas og Arla har været særdeles aktive partnere i kommunens arbejde for at få gjort Folketinget opmærksom på kapacitetsproblemerne på den nuværende Rute 15.

Tæt trafik

Foruden førsteprioriteten til udvidelsen af Rute 15 støttede Dansk Erhverv på mødet mandag også Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske om statslig medfinansiering til at optimere vejen videre fra Ringkøbing til Hvide Sande. I tillæg til det anlægsarbejde i og omkring Søndervig, som kommunen allerede har sat i gang, kunne det ske gennem etablering af overhalingsspor, der kan lette trafikken på klitvejen.

- Udover at Hvide Sande Havn er en aktiv fiskerihavn og en væsentlig udskibningshavn for bl.a. mølledele til Horns Rev 3 og senere Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, samt foderstoffer m.v., er Ringkøbing-Skjern Kommune gennem Destination Vesterhavet også Danmarks største turismedestination. Lalandia bygger pt. badeland og feriehuse i Søndervig, og oplevelsesattraktionen Naturkraft forventer op imod 200.000 årlige besøgende, når coronaen slipper sit tag i Danmark. Så alt i alt er der brug for en kapacitetsudvidelse på vejen fra Ringkøbing mod Søndervig og videre til Hvide Sande, siger viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg, Søren Elbæk.

Dansk Erhverv og Ringkøbing-Skjern Kommune peger desuden på, at en pulje til mindre statslige anlægsprojekter på infrastrukturområdet vil være en god idé. Den kunne bl.a. være med til at sikre en forbedring af ringvejen omkring Skjern, hvor der også er både tæt og tung trafik.

- De store statslige infrastrukturprojekter er helt nødvendige, men man kan også komme meget langt med en række mere lokale projekter, der styrker fremkommeligheden og sparer tid for erhverv og befolkning, siger Jesper Højte Stenbæk.

Mandagens møde mellem Dansk Erhverv og Ringkøbing-Skjern Kommune kommer forud for, at Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen den 28. maj kommer på besøg i kommunen.

 

FAKTA:

En analyse udarbejdet af Danmarks Statistik i december 2018 viste, at produktiviteten i Ringkøbing-Skjern Kommune branche for branche var landets højeste. BNP per indbygger i kommunen er da også 23 procent højere end landsgennemsnittet.

I den erhvervsvenlighedsundersøgelse som Dansk Industri hvert år udarbejder, lå Ringkøbing-Skjern Kommune i 2020 på 5. pladsen. Mens delpunkter som ’Kommunal sagsbehandling’, ’Uddannelse’ og ’Information og dialog med kommunen’ fik flotte placeringer som hhv. nummer 2, 3 og 5 trak delpunktet om infrastruktur voldsomt nedad i undersøgelsen med en 76. plads til Ringkøbing-Skjern Kommune. Spørgeskemaet til 2021-undersøgelsen er netop udsendt til virksomheder i hele landet.