22. april 2021

Naturnationalpark omkring Skjern Å er stadig i spil

Miljøminister Lea Wermelin, Søren Elbæk og Hans Øsytergaard. Foto: Merete Jensen

Med udnævnelsen torsdag af Stråsø-Vind Plantage som en af Danmarks nye naturnationalparker, er et lille hjørne af Ringkøbing-Skjern Kommune også givet tilbage til naturen. I Nationalpark Skjern Å-Udvalget er der stadig en klar forventning om, at Borris Hede og området omkring Skjern Å er med i opløbet om at blive udnævnt som naturnationalpark.

Det er mindre end én uge siden, at miljøminister Lea Wermelin var på besøg ved Skjern Å for at se Danmarks vandrigeste å, møde den unikke natur og biodiversitet i området – og for at høre nærmere om Nationalpark Skjern Å-Udvalgets arbejde med at sikre, at Borris Hede og Skjern Å vil være blandt regeringens planlagte i alt 15 naturnationalparker i Danmark.

Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at Skjern Å og Borris Hede ikke var med blandt de tre nye naturnationalparker som ministeren torsdag annoncerede.

- Vi kunne da selvfølgelig godt have ønsket os, at være med på listen allerede nu, men vi har længe hørt tale om en naturnationalpark i Stråsø-Vind, bl.a. fordi den omfatter et lille hjørne af Ringkøbing-Skjern Kommune. Og jeg kan kun lykønske både Stråsø-Vind og de kommende naturnationalparker i Almindingen og Tranum, siger Hans Østergaard.

Han er formand for Nationalpark Skjern Å-Udvalget og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, og understreger, at muligheden for, at der også bliver udpeget én stor eller to mindre naturnationalparker på Borris Hede og omkring Skjern Å, absolut stadig er til stede efter torsdagens udnævnelse af de tre nye naturnationalparker.

- Vi har da en klar forventning, om at vi også vil være i spil til en stor eller to mindre naturnationalparker i vores område. Og det er en forventning, der bestemt ikke er blevet mindre efter ministerens besøg sidste fredag, siger Hans Østergaard.

Åbenlyse naturværdier

Under sit besøg ved Pumpestation Nord understregede miljøminister Lea Wermelin da også, at i hvert fald tre væsentlige faktorer bakker op om Borris Hede og Skjern Å som naturnationalparker:

”Der er nogle naturværdier her, som er helt åbenlyse”, sagde miljøministeren og understregede, at det taler positivt for en eller flere naturnationalparker i området, at der også er både lokal forankring og samarbejde på tværs af politiske partier og kommunegrænser.

Udover, at naturen omkring Skjern Å og Borris Hede er så unik med Danmarks største sammenhængende hedeareal, landets vandrigeste å og eneste dynamiske delta, fik ministeren også en liste over nogle af de rødliste arter, som lever i og omkring Skjern Å. Det drejer sig bl.a. om:

Den finnestribede ferskvandsulk, laksen, vandranke, grøn kølleguldsmed, skestork, havørn, store mængder vandfugle og massevis af gæs på træk. På Borris Hede kræver følgende arter særlig beskyttelse: tinksmed, vendehals, trane, laks, masser af sommerfugle samt hvid næbfrø, soldug og vibefedt.

De bedste argumenter

Da regeringen og støttepartierne i december 2020 annoncerede en natur- og biodiversitetspakke på 888 mio. kr., var det med en intention om, at en del af pengene skal bruges på i alt 15 naturnationalparker med fokus på vild natur og øget biodiversitet.

Ved torsdagens udpegning af de kommende tre naturnationalparker lagde regeringen og støttepartierne op til en inddragende proces med borgere, interessenter og eksperter om placeringen af de næste mange naturnationalparker.

En proces, som Nationalpark Skjern Å-Udvalget er helt klar til at byde ind på:

- Vi har den unikke natur og den lokale forankring, de statslige arealer - og dermed alle de bedste argumenter for, hvorfor man bør placere en stor eller to mindre naturnationalparker i vores område, siger Hans Østergaard.

Ud over, at naturen omkring Skjern Å og på Borris Hede afviger fra de naturtyper, man finder i de øvrige naturnationalparker, peger Hans Østergaard også på, at idémanden bag naturnationalpark-konceptet, idéhistorikeren, forfatteren og i det her tilfælde regerings-rådgiveren Rune Engelbreht Larsen allerede i 2017 – og gentagne gange derefter – har peget på Skjern Å og Borris Hede som oplagte naturnationalparker.