29. april 2021

Ny strategi sætter retning på kommunens byggegrunde

Foto: Merete Jensen¨, arkivfoto

Som den største jordbesidder i Danmarks geografisk største kommune er Ringkøbing-Skjern Kommune leveringsdygtig i byggegrunde til både boliger og erhvervsudvikling. Ny strategi skal sætte retning for udviklingen af byggegrundene – og gøre det nemmere at bosætte sig eller etablere erhvervsvirksomhed i kommunen.

Det er lidt som et udvidet Matadorspil, når man som kommune opkøber jord, byggemodner arealer og udstykker grunde til boliger eller erhverv.

For ikke nok med, at man investerer store beløb i grunde som ikke nødvendigvis bringer penge ind igen med det samme. Man sidder også med det dilemma, at der helst skal være tilgængelige byggegrunde overalt i kommunen, der hvor der er behov, selv om erfaringerne har vist, at nogle byggegrunde bliver revet væk, og andre ligger hengemte i årevis.

Men hvad bestemmer, hvor der skal opkøbes jord, byggemodnes og udstykkes byggegrunde til boliger og erhverv? Hvordan imødekommer kommunen bedst de behov, der er - og forudser fremtidens behov? Og hvordan kan byggegrundene spille ind i kommunens bosætnings- og erhvervsudviklingspolitik?

Dét er nogle af de ting, Ringkøbing-Skjern Kommunes nye ”Strategi for Grundudvikling 2021-2025” nu skal sætte retning på.

Proaktiv planlægning

Strategien blev godkendt af Byrådet i sidste uge og er et opgør med tidligere tiders praksis, idet der ikke har været tradition for at kommunen opkøber og byggemodner jord, men i stedet har overladt opkøb og byggemodning af jord til private aktører.

Baggrunden for strategien, der har været et par år undervejs, er ønsket om at sikre en proaktiv planlægning, byggemodning og udstykning af boliggrunde og erhvervsarealer i hele kommunen, hvor der er behov.

- Med strategien for grundudvikling vil vi skabe bedre rammer for det gode liv og for væksten i kommunen, også i de områder hvor der ikke er private, som ønsker at byggemodne, siger borgmester Hans Østergaard og tilføjer:

- Der, hvor private aktører ønsker at købe og byggemodne jord, vil det bestemt stadig være en mulighed, og vi glæder os til det forsatte samarbejde om dette.

Hans Østergaard peger på, at en koordineret indsats i forhold til byggemodning og udstykning af byggegrunde til private boliger såvel som erhvervsvirksomheder erfaringsmæssigt viser sig at være en påskønnet håndsrækning til de erhvervsvirksomheder og private, der vil slå sig ned i kommunen – og derforuden en rigtig god investering.

- Som kommunens største jordbesidder har Ringkøbing-Skjern Kommune ganske mange penge investeret i byggegrunde. Men vi er ikke i tvivl om, at en aktiv arealudvikling og byggemodning er noget af det, der tiltrækker tilflyttere og erhvervsvirksomheder, siger borgmesteren og understreger, at strategien derved understøtter kommunens øvrige politikker, strategier og planer i forhold til bosætning og erhvervsudvikling.

- Jeg er meget tilfreds med og glad for, at Byrådet nu har godkendt strategien, og at vi dermed sikrer, at der vil være attraktive bolig- og erhvervsgrunde til rådighed, der hvor behovet er, siger borgmesteren og forsætter:

- Jeg er helt overbevist om, at vi vil se en positiv udvikling de kommende år, når det gælder etablering af erhvervsbygninger og boliger.

Byggegrunde giver udvikling

Dét at der i kommunen er attraktive byggegrunde til rådighed, hvor der tidsmæssigt ikke behøver være langt fra tanke til handling, giver med andre ord vækst og tilflyttere.

- Formålet med strategien er at målrette indsatsen for byggemodning, så det sikres at der er grunde til rådighed hvor der er efterspørgsel, eller der hvor kommunen tror på, at der kan komme et behov, fortæller arkitekt og grundudvikler i Ringkøbing-Skjern Kommune Mette Wraa Nielsen.

Hun har stået i spidsen for at udarbejde strategien for grundsalg og peger på, at der er en rytme i byggegrundene:

- Jo flere byggemodnede erhvervsgrunde der er i kommunen, jo hurtigere kan en erhvervsvirksomhed etablere sig, og jo større er sandsynligheden for, at erhvervsvirksomheder vælger at etablere sig i kommunen. Det giver flere arbejdspladser, flere nye tilflyttere til kommunen og større interesse for byggegrundene til boliger. Det tager lidt tid, men tendensen er klar nok.

Eksemplet fra Vorgod-Barde

Et af de områder i kommunen, hvor den tendens allerede nu kan ses, er i Vorgod-Barde, hvor en ny lokalplan er på vej til endelig vedtagelse i Byrådet.

Her skaber en velfungerende skole, et nyt sundhedshus, et aktivt foreningsliv og placeringen op ad Rute 15 men midt i naturen tilsammen attraktive rammer for, at man kan bo i et levende landsbymiljø og pendle til jobbet i Herning eller på supersygehuset i Gødstrup.

Andre steder går det mere trægt med at få solgt byggegrunde. Derfor har arbejdet med strategien også inkluderet, at kommunens Plan-afdeling har set nærmere på de steder, hvor eksisterende lokalplaner ikke er blevet udnyttet, og byggegrunde har stået til salg i mindst fem år.

- Det er en politisk beslutning, men måske er det tid til at se på, om der skal ske noget andet på de byggegrunde, der ikke bliver solgt. Måske er der ikke et behov for byggegrunde de steder, eller måske er byggegrundene udlagt til parcelhuse, hvor behovet lokalt viser sig at være et andet som f.eks. tæt, lav bebyggelse til enlige eller ældre, forklarer Mette Wraa Nielsen.

Flere erhvervsområder

Under Strategi for Grundudvikling ligger også et 268 siders appendiks med analyser af befolkningsudviklingen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed m.v. samt opgørelser over kommunale grunde til salg og solgte kommunale grunde i perioden 2015-2020.

Sammenholdt med konkret viden om de enkelte byer og en vurdering af, hvilke tiltag administrationen anbefaler, der bør igangsættes for de enkelte byer, leder det til en konkret handlingsplan.

Nogle af de projekter under handlingsplanen, som der allerede er sat gang i, er – ud over boligudviklingen ved Vorgod-Barde – også boligudvikling ved Ringkøbing og Stauning, og snart igangsættes et boligområde ved Kloster.

Desuden anbefaler handlingsplanen en stor fleksibilitet inden for den eksisterende lokalplanramme, fordi en større fleksibilitet i forhold til tilladte boliganvendelser kan gøre det mere attraktivt at investere i og opføre nybyggeri, særligt i de mindre bysamfund.

Herudover ventes byrådet at igangsætte planlægning, arealopkøb og byggemodning af nye erhvervsområder ved Ringkøbing og Videbæk, ligesom administrationen anbefaler at planlægge for erhvervsområde ved Tarm, Skjern og Lem.

Tjek kommunens hjemmesiden for grundsalg her: https://grundsalg.rksk.dk/

Strategi for Grundudvikling kan læses her

Appendiks kan læses her