18. april 2024

Nye byggegrunde på vej i Stauning

foto: Merete Jensen

Ringkøbing-Skjern kommune gik i slutningen af marts i gang med at forlænge Fjordparken i Stauning op til Kirkebyvej.

Forlængelsen sker som led i byggemodningen af 12 nye kommunale boliggrunde i området.

Grundenes størrelse er på 900-1000 kvadratmeter, og fra grundene vil der blive etableret udkørsel til en ny lukket boligvej.

Byggemodningen, der gik i gang den 19. marts, forventes afsluttet inden sommerferien. I den periode er der lukket for gennemkørsel af Fjordparken ned til sommerhusområdet syd for Fjordvang og Sivvænget m.fl. Beboere og besøgende i bil kan i stedet benytte Strandvejen.

Når stamvejen er etableret og byggemodningen er fuldendt, vil den eksisterende vendeplads på Fjordparken blive udvidet, så den opfylder kravene til renovationsvognene på minimum 15x15m.

Herefter vil Fjordparken blive lukket nord for vendepladsen og de nuværende ejere af huse på Fjordparken, kan se frem til at bo på en ”lukket villavej”.

Som led i byggemodningen af området vil der blive etableret en ny sti, der vil sikre adgang fra boligområdet til det eksisterende stinet i Stauning.

Til salg

Som altid, når kommunen sælger boliggrunde, vil grundene blive annonceret til salg på hjemmesiden grundsalg.rksk.dk. Det forventes at ske i løbet af sommeren. Ud over en oversigt over de kommunale byggegrunde, der aktuelt er til salg, giver hjemmesiden også en hurtig introduktion til alle de gode grunde, der er til at slå sig ned i byer, på landet, nær vandet eller i en landsby i Naturens Rige.

Kommunens byggegrunde bliver desuden annonceret til salg i lokalaviserne, hvorefter interesserede kan indsende tilbud om køb af en grund frem til budperiodens udløb.

Umiddelbart efter budperiodens udløb vil der blive taget stilling til de indkomne tilbud, og grundene vil blive solgt til de højestbydende.

- Det er ikke muligt at reservere en grund før og under udbudsperioden, men såfremt der er usolgte grunde ved budfristens udløb, kan man efterfølgende reservere en grund, forklarer Thomas Silberg, der står for salget af grunde ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Har man spørgsmål eller ønsker man mere information om grundene, er man velkommen til at kontakte ham på e-mail thomas.silberg@rksk.dk

 

Luftfoto over Stauning med område for nye byggegrunde indtegnet

På kortet herover er området, hvor de nye byggegrunde pt byggemodnes, indtegnet med rød streg, mens forlængelsen af Fjordparken er markeret med den gule streg.