28. april 2022

Nye penge til renovering af bevaringsværdige huse

Arkivfoto

357.000 danske huse er officielt vurderet som ’bevaringsværdige’.

Er dit hus ét af dem - og bor du i Ringkøbing-Skjern Kommune, så har du nu igen mulighed for at søge støtte til udvendige forbedringer, hvis de løber op i mindst 100.000 kr. – og hvis det udvendige istandsættelsesarbejde er i tråd med husets oprindelige stil og dermed underbygger bevaringsværdien.

- De bevaringsværdige huse er rygraden i vores bygningskultur og bevaringsværdien er et redskab til at værne om den bygningskultur; en slags kortlægning af arkitektoniske værdier i vores nærmiljø, fortæller arkitekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, Ann Holm Nielsen.

- Og netop fordi bevaringsværdige bygninger fortæller om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie i et lokalområde, ser vi det som en kommunal opgave at være med til at vedligeholde bevaringsværdige bygninger, forklarer hun.

Derfor er der oprettet den såkaldte Bygningsforbedringspulje til forbedring af bevaringsværdige bygninger. Puljen kan søges tre gange om året, og kommunens Bygningsforbedringsudvalg tager stilling til ansøgningerne.

Næste frist for indsendelse af ansøgning om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger er den 6. maj. Her er det ejere af bevaringsværdige huse i landdistrikterne og i byer med færre end 4.000 indbyggere, der kan søge om hjælp til udvendig istandsættelse.

Ann Holm Nielsen peger på, at mens Bygningsforbedringspuljen har været flittigt søgt og brugt i f.eks. Ringkøbing, så er der typisk længere imellem ansøgningerne fra husejere i bevaringsværdige huse i netop landsbyerne og i landdistrikterne:

I kommunen arbejder vi for en øget bosætning – også i i landdistrikterne og i landsbyerne, men mange steder står de gamle, smukke huse og udgør en uudnyttet ressource. Hvis vi gennem økonomisk hjælp kan sikre, at de bliver istandsat i den originale stil, viser analyser, at landdistrikterne vil stå langt bedre i forhold til at tiltrække nye borgere, nye investorer og nye besøgende. På den måde kan Bygningsforbedringspuljen være med til at skabe nyt liv i landdistrikterne, forklarer Ann Holm Nielsen.

En blåstempling

Ved man ikke, om ens hus er bevaringsværdigt, kan Kulturstyrelsen hjælpe. På hjemmesiden www.kulturarv.dk/fbb har de listet alle fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Står ens hus ikke på den liste, og er det bygget før 1960 i en byggestil, der fremstår originalt, kan kommunens arkitekt vurdere, om huset er bevaringsværdigt – og dermed, om man er berettiget til at søge støtte til udvendig istandsættelse.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det Ann Holm Nielsen, der vurderer, om et hus bygget før 1960 er bevaringsværdigt – og i hvilken grad det er bevaringsværdigt. Det gør hun typisk ud fra billeder af huset indsendt på e-mailadressen ann.holm.nielsen@rksk.dk

Og det gør hun ud fra kriterier om den arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi samt originalitet og tilstand.

Ann Holm Nielsen understreger, at det er en blåstempling af en bygnings arkitektur og oprindelige byggestil, når et hus vurderes som bevaringsværdigt.

- Mange tror, at ’bevaringsværdigt’ er lig med bøvl, eller at det betyder, at kommunen pålægger ejeren en masse forpligtelser for, hvad man skal gøre – og måske især en masse restriktioner og begrænsninger for, hvad man må gøre, siger hun og forklarer:

- I sig selv medfører en bygnings bevaringsværdi ikke andre krav end, at kommunens Teknik- og Miljøudvalg skal tage stilling til en nedrivningstilladelse, hvis man ønsker en bygning med en bevaringsværdi på 1-4 nedrevet.

Højere salgspriser

Ann Holm Nielsen peger på, at der er andre fordele end adgangen til Bygningsforbedringspuljen ved at få vurderet sit bevaringsværdige hus:

- Ud over at man jo altså kan søge støtte til den udvendige istandsættelse, så er bevaringsværdige huse typisk mere attraktive end huse, der ikke er bevaringsværdige, ligesom huse beliggende i områder med en høj grad af bevaringsværdige nabohuse er nemmere at sælge, forklarer Ann Holm Nielsen og bakkes op af en rapport fra Realdania:

”… bygningsarv betyder 30 procent højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse,” lyder en af hovedkonklusionerne i Realdanias rapport ”Værdien af bygningsarven”.

 

FAKTA:

Under søgeordet ’bygningsforbedringsudvalget’ på kommunens hjemmeside www.rksk.dk findes detaljerede oplysninger om kriterier for at få vurderet sit hus som bevaringsværdigt og om ansøgningsprocessen. Her ligger også et ansøgningsskema til Bygningsforbedringspuljen.

På hjemmesiden kan du også læse mere om hvilke dele af huset, der kan søges støtte til. Udover at udfylde ansøgningsskemaet, skal du indhente og sende prisoverslag på det arbejde, som du ønsker at søge støtte til.

I Danmark er ca. 9000 bygninger fredede og godt 357.000 bevaringsværdige. Hvor en fredning gælder hele bygningen – ude som inde, gælder en udpegning som bevaringsværdig alene bygningens ydre.

Læs mere om bevaringsværdier på https://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm

Vilkår for støtte fra Bygningsforbedringspuljen:

• Støtten vil først blive udbetalt, når istandsættelsesarbejdet er besigtiget og godkendt, og regningerne for arbejdet er betalt. Ansøger står dermed selv for udgifterne til istandsættelsen, indtil arbejdet er udført.

• Støtten gives i form af et kontant tilskud, der bliver deklareret på ejendommen. Ansøger skal betale tinglysningsafgiften. Såfremt ejendommen afhændes inden for fem år, vil kommunen vurdere, om tilskuddet skal tilbagebetales helt eller delvist.

• Det er ejers ansvar at få lavet en ejendomsvurdering både før og efter, at arbejdet er udført. Denne skal udarbejdes af en certificeret ejendomsmægler eller kreditinstitution og ansøger skal betale vurderingen.

Hvis du har spørgsmål til bevaringsværdien på dit hus, eller gerne vil have vurderet, om dit hus er bevaringsværdigt, kan du kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune ved byplanlægger og arkitekt Ann Holm Nielsen på e-mail ann.holm.nielsen@rksk.dk eller telefon: 99 74 17 57.