28. april 2022

Nyt biokul-netværk skal gøre landbruget grønnere

colourbox

19 tons co2.

Så meget udledte hver borger i Ringkøbing-Skjern Kommune i snit i 2007.

Efter kommunesammenlægningen vedtog det nyvalgte byråd en ambitiøs energistrategi med fokus på produktion af vedvarende energi. Og i 2019 var den gennemsnitlige co2-udledning pr borger i kommunen faldet til to tons om året.

Men med nye beregningsmetoder, der tæller landbrug, skovbrug og affald med i oprindelsesstedets regnskab, er Danmarks geografisk største kommune nu ’slået tilbage i Ludo’, så den gennemsnitlige co2-udledning igen er på ca. 19 tons per borger per år.

Udtrykket – og eksemplet - brugte borgmester Hans Østergaard, da han tidligere på måneden bød velkommen til flere end 60 forskere, landbrugskonsulenter, landbrugsskoler, virksomhedsrepræsentanter og klimaeksperter fra 30 organisationer på Innovest i Skjern.

De var samlet til temadag om pyrolyse og anvendelse af biokul – og til opstarten af Dansk Pyrolyse og Biokul-netværk, der skal arbejde for at gøre landbruget til en markant medspiller i den grønne omstilling – og til at nedbringe den gennemsnitlige borgers samlede co2-udledning.

Gennem en såkaldt pyrolyse-proces binder man nemlig den co2, der er optaget i f.eks halm og gylle. Det biokul, der kommer ud af processen har tilmed jordforbedrende effekter, når det nedfældes på markerne, hvilket betyder, at lerjord bliver mere porøs og sandjord bliver bedre til at holde på fugt.

- Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimasekretariat arbejder allerede med biokul gennem det EU-finansierede Interreg-projekt ”Skridt mod et klimaneutralt landbrug”, men der er brug for at udbrede viden om biokul og for at skalere omfanget af brugen af biokul op, hvis det skal batte noget i landbrugets store klimaregnskab, siger projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimasekretariat Henrik Westerby.

- Biokul er en ’silver bullit’ – eller magisk løsning - for klimaet, fordi landbruget kan fjerne co2 fra atmosfæren og samtidig producere flere fødevarer, tilføjer han.

Netværk til videndeling

Formålet med Dansk Pyrolyse og Biokul-netværk er derfor at skabe kontakt mellem landmænd og landbrugsuddannelser og -konsulenter på den ene side og teknologiproducenter og forskere på den anden. Foruden at være et forum, hvor danske interessenter kan dele viden om og erfaringer med biokul og pyrolyse.

- Ud over at Ringkøbing-Skjern Kommune tidligere på året blev udnævnt som Danmarks Klimakommune nr. 1 og sidste år var blandt finalisterne til EU’s Green Leaf-pris, er vi også én af landets største landbrugskommuner, hvis ikke dén største. Det forpligter, og derfor er det naturligt, at vi også når det gælder biokul udviser samfundssind over for hele verden og går forrest i den grønne omstilling af landbruget, siger borgmester Hans Østergaard.

Han peger på, at kommunen desuden arbejder med at udtage lavbundsarealer fra landbrugsdriften. Sammen med biokul er netop lagring af co2 i oversvømmede lavbundsarealer blandt de tiltag med størst potentiale til at nedbringe landbrugets co2-udledning. 

Landbruget har stolte traditioner i Danmark – og i Ringkøbing-Skjern Kommune – og danske landmænd producerer fødevarer med et af de laveste co2-aftryk i verden. Men bæredygtighed er et emne, der optager alle, og også i landbruget er der en erkendelse af, at der unægteligt må og skal ske forandringer, tilføjer borgmesteren.

En del af den store interesse for biokul hænger sammen med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i oktober 2021.

Som en del af aftalen er der afsat 3,8 mia. kroner til at nedbringe land- og skovbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 pct i 2030 målt i forhold til 1990. Mindst en fjerdedel af reduktionen ventes at ske gennem biokul og pyrolyse.

Fakta:

Biokul er forkullet restmateriale fra plante- eller dyrebiomasse og opstår efter en pyrolyse-process, hvor biologiske affaldsprodukter som f.eks. træ eller flis opvarmes til ca. 500 grader i en iltfattig ovn. Biokul lagrer derved den co2, som det afbrændte træ eller flis har optaget. Biokul kan lagre co2 i 500-1.000 år.

For yderligere information om Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde for en grøn omstilling tjek https://energi2020.rksk.dk/