10. april 2020

Skoler og institutioner skynder sig langsomt

colourbox

Trods påske arbejdes der i Ringkøbing-Skjern Kommune på højtryk for at få gjort daginstitutioner og skoler klar til at modtage børn igen.

Men daginstitutions- og skolelederne skynder sig langsomt, og når institutioner og skoler så småt åbner op igen fra onsdag den 15. april, bliver det til en anderledes hverdag i forhold til den, børnene kendte før coronakrisen.

Blandt andet er det et ufravigeligt krav fra sundhedsmyndighedernes side, at børnene skal sidde med to meters afstand i klasseværelserne. På nogle skoler kan det betyde, at der ikke kan tilbydes den fulde åbningstid eller undervisning i alle timer, fordi der kan blive behov for, at eleverne bliver undervist i skiftehold med reduceret timetal for den enkelte elev til følge.

Og med krav om hhv. 6 og 4 kvadratmeter frit gulvareal pr. barn vil der i mange vuggestuer og børnehaver være behov for at sikre, at børnene har mere plads at boltre sig på i institutionerne end sædvanligt. Desuden vil der i både skoler og daginstitutioner være ekstra fokus på håndvask og på at dele børnene op i mindre, faste grupper i frikvarterer og på legepladsen.

- De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen stiller nogle krav til os som kommune og til den enkelte skole- og institutionsleder. Når det er sagt, så har vi fået nogle meget klare instrukser fra sundhedsmyndighederne, og dem læner vi os 100 procent op af, så vi er sikre på, at vores skoler og daginstitutioner lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der er, siger fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune, Flemming Nielsen.

Han understreger, at kommunens 30 daginstitutioner og 24 skoler først åbnes i takt med, at Sundhedsstyrelsens instrukser kan opfyldes det enkelte sted.

- Vi anerkender, at der blandt forældre såvel som personale kan være en bekymring i forhold til, om der vil ske en opblussen i spredningen af corona-virusset, når de mindste børn og deres lærere og pædagoger langsomt kommer tilbage til daginstitutioner, dagpleje og skoleklasse. Men netop derfor er det vigtigt for mig at sige, at det bliver en anderledes hverdag for børnene, siger Flemming Nielsen.

Tværfaglig forberedelse af genåbning

Kort efter, at statsministeren mandag aften annoncerede en ”langsom og kontrolleret” genåbning af dagtilbud og skoler, samlede Flemming Nielsen et genåbningsteam bestående af de administrative ledere på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet, daginstitutions- og skoleledere samt faglige repræsentanter. Tilsammen skal de sikre, at alle bekymringer, hensyn og officielle retningslinjer bliver tænkt ind i den gradvise genåbning af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skolernes 0.-5. klasser.   

På virtuelle møder har genåbningsteamet derfor drøftet de praktiske omstændigheder ved Sundhedsstyrelsens udstukne retningslinjer for genåbningen og bl.a. gennemgået en lang række spørgsmål fra forældre og personale om alt fra lejrskoler, der nu suspenderes, over bleskift, vask af legetøj og sengetøj til morgenmad i vuggestuerne.

- Udgangspunktet er, at pasningen og undervisningen fortsat vil have karaktér af nødundervisning og nødpasning i en særlig situation i hvert fald frem til 10. maj, forklarer Flemming Nielsen:

- Vi har skoleklasser med 26-28 elever, som vi formentlig nu vil splitte op, for at børnene kan sidde med langt større afstand end sædvanligt. Vi har små skoler, hvor der ikke bliver trængsel, når forældrene skal aflevere og hente deres børn, men vi har også store skoler med 500-800 elever, hvor vi bliver nødt til at indføre en ordning, der skal sikre, at man kan aflevere og hente sit barn, uden at vi går på kompromis med afstandshensyn.

Undervisningspligt

Mens meget er anderledes i børnenes hverdag i daginstitutionen eller skolen vil i hvert fald én ting være præcis som før coronakrisen: Der er fortsat undervisningspligt, og møder et barn ikke ind til undervisning, vil det som udgangspunkt blive noteret som ulovligt fravær.

- Børne- og undervisningsministeren har været meget tydeligt på det punkt, forklarer Flemming Nielsen.

Fagchefen understreger dog samtidig, at de nationale retningslinjer også siger, at et barn – eller en pædagog eller lærer – skal blive hjemme, hvis han/hun hoster, har snotnæse, feber eller på anden måde har symptomer på sygdom – også milde symptomer.

- Børn, der f.eks. bliver afleveret i daginstitutionen på trods af en løbende næse, vil blive afvist af personalet, fastslår Flemming Nielsen og forklarer:

- Fokus de kommende dage og uger bliver på at sikre, at rammerne er sundhedsmæssigt forsvarlige for vores børn og for personalet at genoptage deres hverdag i, og så går det altså ikke med en ”går den, så går den”-attitude.

Børn med f.eks. kroniske sygdomme, der placerer dem i risikogruppen vil også blive bedt om at blive hjemme fra både daginstitution, dagpleje og skole. For skolesøgende børn gælder, at de vil få tilbudt en form for fjernundervisning efter individuel aftale med skoleledelsen.

Detaljerne omkring genåbningen af hver enkelt skole og daginstitution/dagpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive kommunikeret direkte ud til forældrene fra den enkelte institutions- eller skoleledelse via de sædvanlige informationskilder mellem forældre og skole/institution/dagpleje.

Forældrene bedes derfor holde sig orienteret via Aula og MinInstitution, ligesom der kommunikeres via kommunens hjemmeside og pressemeddelelser.