3. august 2023

Nyt informationsmøde om bedre bredbåndsforbindelse i Stauning

Colourbox

Hvordan er ansøgningsprocessen fra start til slut? Og hvilke kriterier afgør, om man får tilskud til en bedre internetforbindelse fra den statslige Bredbåndspulje?

Dét er et par af overskrifterne for det informationsmøde om Bredbåndspuljen, som Ringkøbing-Skjern Kommunes digitaliseringsteam nu inviterer til tirsdag den 15. august kl. 19.00-20.30 på adressen Mejlbyvej 5 ved Stauning. På mødet vil der blive serveret aftenkaffe/te, og derfor bedes man tilmelde sig pr e-mail til kasper.christensen@rksk.dk senest onsdag d. 9. august.

Det er Stauning Entreprenør og Maskinstation, der lægger hus til mødet. Det er også på den lokale virksomheds initiativ, at kommunens digitaliseringsteam har arrangeret mødet. Borgere på adresser i Mejlby og omegn, der har en internetforbindelse med mindre end 30 mbit download og 5 mbit upload, har fået en invitation tilsendt via e-Boks, men andre interesserede er også velkomne til mødet. Og der er god grund til at få så mange tilskudsberettigede med som muligt:

- Et af de vigtigste parametre i forhold til, om et projekt får tilskud er, at så mange tilskudsberettigede adresser som muligt i lokalområdet går sammen om at søge. Hvis man er tilskudsberettiget i et projektområde og takker nej til at være med, så trækkes det samlede projekt ned. Derfor gælder det om at have størst mulig lokal opbakning, forklarer Kasper Barsted Christensen, digitaliseringskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Selv om 807 adresser sidste år fik tilsagn om tilskud til bedre internet, er der stadig områder i kommunen, hvor dækningen er utidssvarende. På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan man få et overblik over, hvor stærkt internettet er i ens lokalområde.

- Finder man ud af, at man bor i et område med en generelt dårlig bredbåndsdækning, opfordrer vi til, at man går sammen i en projektgruppe og skriver en ansøgning. Og er der behov for det, kommer vi gerne ud og deltager i lokale informationsmøder om Bredbåndspuljen, siger Kasper Christensen og minder om, at den 29. september er sidste frist for anmeldelse af et bredbåndsprojekt i denne omgang.

Bredbåndspuljen er en tilskudspulje fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

Puljen er i 2023 på 100 mio. kr. og er tiltænkt de områder i Danmark, der mangler en tidssvarende bredbåndsforbindelse.

styrelsens hjemmeside kan du læse mere om Bredbåndspuljen for 2023.
 

I alt 2.065 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune har i årene 2018-2022 fået tilsagn om i alt 66,5 mio. kr. i tilskud fra Bredbåndspuljen. Hertil kommer tilskud på 1.000 kr. pr adresse fra den kommunale bredbåndspulje.