15. august 2019

Bevillingsnævnet siger OK til udvidede åbningstider i studenterugerne

Colourbox-foto

Bevillingsnævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune mindede på et møde tirsdag, også om, at arrangører af pop-up restaurationer eller special-events skal være opmærksomme på at få søgt om tilladelse til spiritusudskænkning hos politiet.

Kan man som restauratør få lov at holde åbent og servere spiritus efter midnat på en almindelig mandag aften?

Dét principielle spørgsmål var tirsdag på dagsordenen til et møde i Bevillingsnævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune på foranledning af politiets repræsentant i nævnet.

Politiet bliver stadigt oftere kontaktet af restauratører, der gerne vil kunne udvide åbningstiden, når de nye studenter får huen på og fester igennem, hvad enten det er weekend eller hverdag.

Og et flertal af nævnets medlemmer valgte at imødekomme restauratørernes ønske om at kunne udvide åbningstiden i studenterugerne, mens Kristian Andersen stemte imod.

Restaurationsloven giver i forvejen restaurationer og andre serveringssteder mulighed for at holde åbent fra kl. 05-02 – og giver samtidig Bevillingsnævnet hjemmel til at godkende en længere åbningstid for det enkelte udskænkningssted.

I Midt- og Vestjyllands Politikreds har der dog hidtil - efter ansøgning fra den enkelte virksomhed – kun været truffet afgørelse om udvidet åbningstid torsdag, fredag og lørdag nat samt f.eks. nytårsaften.

Det er dén begrænsning, Bevillingsnævnet nu har slækket på i studenterugerne.

Husk tilladelsen

Samtidig mindede nævnet om, at arrangører af de såkaldte pop-up events skal være opmærksomme på at få søgt og indhentet en midlertidig tilladelse til spiritusudskænkning i god tid, inden afholdelsen af et arrangement.

Det gælder f.eks. for en galleriejer, der gerne i et begrænset tidsrum vil kunne servere et glas vin sammen med en kunstoplevelse. Eller for en restaurant i et turistområde, der kun holder åbent i f.eks. tre måneder i sommersæsonen.

I begge tilfælde er politiet efter tirsdagens møde i Bevillingsnævnet nu bemyndiget til at give tilladelse uden først at skulle forbi nævnet.

 

FAKTA:

Bevillingsnævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune består af en borgerrepræsentant (Jørgen Højgaard), en repræsentant for politiet, kommunens økonomichef samt borgmester Hans Østergaard, 1. viceborgmester Søren Elbæk, 2. viceborgmester Kristian Andersen og byrådsmedlemmerne Jakob Agerbo og Niels Rasmussen.

Bevillingsnævnet mødes 6 gange om året og tager sig af bevillinger til alkohol, herunder udstedelse af alkoholbevillinger, fornyelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og udstedelse af natbevillinger.