16. august 2019

Kom til informations- og dialogmøde om Nationalpark Skjern Å

Foto: Merete Jensen

Der er løbet meget vand i Skjern Å, siden Nationalpark Skjern Å-Udvalget inviterede til borgermøde i Skjern i begyndelsen af marts måned.

Siden da har udvalget i tæt samarbejde med Nationalpark Skjern Å-Sekretariatet og de to rådgivende konsulentvirksomheder Orbicon og Landudviklerne planlagt og struktureret dialogen med lodsejerne.

Nu er Udvalget klar til at informere om den videre proces, og inviterer derfor alle interesserede til informations- og dialogmøde i september i hhv. Sdr. Felding og Skjern.

- Jeg glæder mig til at høre reaktionerne fra de lokale lodsejere, så vi kan blive klogere på deres syn på en nationalpark, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for Nationalpark Skjern Å-Udvalget, Hans Østergaard, og tilføjer:

- Jeg tror, at vi alle i Nationalpark Skjern Å-Udvalget glæder os til igen at få en mulighed for at gå i dialog med de lodsejere, der er opsatte på at høre de gode argumenter for projektet eller som allerede kan se muligheder i en nationalpark omkring Skjern Å.

Hans Østergaard pointerer, at frivilligheden stadig er det helt grundlæggende princip for nationalparken:

- Vi har sagt fra starten af, at det er frivilligt, om man vil være en del af nationalparken eller ej. Og selvfølgelig vil der være nogle få som slet ikke ønsker at være med, men det er min fornemmelse, at rigtig mange lodsejere godt kan se perspektiver – og fordele - i nationalparkplanerne, siger han.

Status og strategi

Fordele og perspektiver, som også vil blive debatteret på informations- og dialogmøderne i september, hvor formålet med lodsejerdialogen er, at få en viden om lodsejernes holdning til nationalpark-projektet og de forskellige delelementer, at afdække lodsejernes eventuelle spørgsmål og bekymringer samt at undersøge, hvilke barrierer og muligheder, lodsejerne ser i forhold til at indgå i nationalparken.

Møderne finder sted den 3. september i Dagmar Bio, Bredgade 36 i Sdr. Felding og den 11. september på Innovest, Ånumvej 28 i Skjern. Begge aftener fra kl. 19-21.

Dagsordenen er den samme for begge møder, så selvom alle naturligvis er velkomne til begge møder, er det altså ikke nødvendigt at dukke op to gange.

På dagsordenen til møderne er bl.a. status for lodsejerdialogen, herunder tidsplan og strategi i arbejdet hen imod at realisere Danmarks sjette nationalpark ved Skjern Å.

Programmet for de to aftener er i hovedtræk følgende:
19.00-19.45:

Velkomst
Status for lodsejerdialog
Erfaringer fra studietur til Nationalpark Mols Bjerge. Hvad betyder det for en by at være med i en nationalpark?

19.45-20.00

Kaffepause
 

20.00-21.00

Dialog-stationer. Stil dine spørgsmål og få svar af medlemmer af Nationalpark Skjern Å-Udvalget
 

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Som altid kan man læse mere om arbejdet med Nationalpark Skjern Å på Ringkøbing-Skjern Kommunes projektside på https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/nationalpark-skjern-aa ligesom man kan følge med på facebooksiden Nationalpark Skjern Å.