15. august 2019

Landets største turismedestination får base i Hvide Sande

Foto fra Vestkystens Turismesamarbejde. Må bruges i forbindelse med turismerelaterede prm'er.

På et møde tidligere på ugen kom Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune og Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune et vigtigt skridt videre i forarbejdet til dannelsen af Danmarks største turismedestination.

Her blev de to borgmestre blandt andet enige om, at den nye fælles turismedestination får permanent fysisk hovedkvarter i Hvide Sande. Desuden finder borgmestrene det hensigtsmæssigt, at formanden for det nye destinationsselskab kommer fra turisterhvervet i Varde Kommune i de første fire år, ligesom det bemandede turistkontor i Blåvand og Henne samt i Hvide Sande og Ringkøbing bibeholdes i mindst fire år.

De to borgmestre blev samtidig enige om, at der fra kommunernes side vil blive lagt vægt på at det nye selskab ud over kystturisme også skal have fokus på indlandsturisme, og at destinationsselskabets medarbejdere færdes i hele destinationen; herunder i indlandet i begge kommuner.

- Den tidligere regering havde et ønske om at reducere antallet af turismedestinationer kraftigt. Derfor indgik vi i et samarbejde om at samle ekspertisen med Ringkøbing-Skjern Kommune, som på mange måder er den naturlige partner for Varde Kommune, når det gælder turisme, siger Vardes borgmester Erik Buhl og tilføjer:

- Nu er vi godt i gang med at skabe Danmarks stærkeste turismedestination. Det er et stort samarbejde, som kommer til at kunne mærkes i begge kommuner fra øst til vest. Og så er det klart, at der er nogle ting, vi skal dele i porten, så begge kommuner kan se sig selv i samarbejdet. Placeringen af hovedkontoret i Hvide Sande er valgt på grund af nærheden til turisterhvervet og falder godt i tråd med vores fælles profil med mange kilometer sandstrand, klitlandskab og historie. Jeg er sikker på, at vi alle sammen vinder på det nye samarbejde, der vil gøre os i stand til at konkurrere med blandt andet København.

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester er ligeledes godt tilfreds; ikke mindst med det gode samarbejde med Varde Kommune:

- Vores to kommuner har hver især godt 50 kilometer kystlinje, antallet af turismeovernatninger fordeler sig nogenlunde jævnt og vi er enige om linjen og værdigrundlaget i det fremtidige turismesamarbejde. Vi er på alle måder ligeværdige partnere i det her samarbejde – og vi er enige om, at vi sammen står stærkere i arbejdet for at udvikle turismen i vores område og dermed tiltrække endnu flere udenlandske og indenlandske turister, siger Hans Østergaard.

Navnet på det nye selskab besluttes den 9. september i Forberedelsesudvalget, der ud over de to borgmestre består af yderligere to byrådsmedlemmer samt repræsentanter fra ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme.

Ny turistdirektør

Med en arbejdsadresse på plads igangsættes arbejdet med at ansætte en ny turistdirektør nu også. Stillingsopslaget offentliggøres d.d. og kan findes her.

I besættelsen af stillingen vil der blive lagt vægt på, at den nye direktør bl.a. kan fastholde den høje medarbejder- og gæstetilfredshed, kan sikre medlemsinddragelse og kan yde medlemsservice af høj kvalitet, kan skabe en ny fælles kultur i det tværfaglige samarbejde i de to kommuner og kan udvikle kapacitet, gæsteoplevelser og service i verdensklasse.

Der er ansøgningsfrist til direktørstillingen den 10. september, hvorefter Forberedelsesudvalget på et møde den 21. oktober ventes at sætte navn på den nye leder af turismedestinationen.

Informationsmøde 24.september

Inden da vil der den 24. september blive afholdt et stort informationsmøde for medlemmerne af de nuværende turismedestinationer ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme, for nye medlemmer af den fælles turismedestination samt for interesserede udefra.

På mødet vil deltagerne få information om baggrunden og ambitionen for Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuners nye fælles turismedestination, ligesom der vil være oplæg om bl.a. de nationale ambitioner for de nye turismedestinationer og om perspektiverne i et stærkt destinationssamarbejde.

- Der er fortsat mange ubekendte faktorer, og derfor vil vi gerne informere og give medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, siger borgmester Erik Buhl.

Mødet afholdes i den gamle spisesal i Nymindegablejren den 24. september kl. 12.15-17.00. Nærmere detaljer om mødet vil blive offentliggjort bl.a. i ProVarde og Ringkøbing Fjord Turismes nyhedsbreve i begyndelsen af september. Deltagelse er gratis, og man kan allerede nu tilmelde sig.

FAKTA:

Stillingsopslaget til ny turismedirektør ligger her: