14. august 2019

Nye penge til landdistrikterne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Foto: Merete Jensen

22 ansøgninger for et samlet beløb på godt 4 mio. kr.

Dét er, hvad Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune de seneste 2,5 år har fået ind fra ildsjæle og engagerede borger- og sogneforeninger i kommunens landsbyer og landdistrikter. 

I samme periode er der givet tilsagn om knap 425.000 kr. til i alt 10 projekter. Og med et startbeløb på 500.000 kr. er Landdistriktspuljen ved at løbe tør.

Derfor evaluerede kommunens Økonomiudvalg på et møde tirsdag puljen og sagde i forlængelse heraf god for endnu en éngangspulje på 500.000 kr., som Landdistriktsrådet kan råde over frem til 2023.

dagsordenpunktet til Økonomiudvalgets møde kan man se, hvilke projekter, der har fået en økonomisk håndsrækning fra Landdistriktspuljen. Fælles for projekterne er, at de understøtter det gode liv og skaber vækst og udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter.

Landdistriktspuljen er en del af handlingsplanen i kommunens landdistriktspolitik, der sigter på samarbejds- og samskabelsesprojekter og hvor aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres.

- Vi er en kommune, hvor rigtig mange af vores borgere bor i landdistrikterne – og hvor der heldigvis er rigtig mange initiativer og gode aktiviteter, der både kan ryste folk sammen, fastholde beboerne og sikre, at nye borgere har lyst til at slå sig ned på landet og i landsbyerne. Det vil – og skal - vi som kommune være med til at understøtte, siger borgmester Hans Østergaard, der også er formand for Økonomiudvalget.

Erfaringerne fra de projekter, der har fået støtte fra den nuværende landdistriktspulje, viser netop, at projekter med økonomisk støtte vil kunne udvikle aktiviteter og fællesskaber i og på tværs af sogne i kommunen.

- Dermed er projekterne med til at skabe nye eller stærkere alliancer i landsbyerne og i landdistrikterne, hvilket gør vores landområder attraktive for borgere, erhvervslivet og besøgende, siger Torben Hjøllund Mortensen, formand for Landdistriktsrådet.

Han peger på samarbejder på tværs af landsbyer som f.eks. ”Åben landsby” i Bork, Lyne, Sdr.Vium og Hemmet som et eksempel på et vellykket projekt, der med hjælp fra Landdistriktspuljen har formået at skabe større sammenhold og fællesskab i dét, der nu har mundet ud i landsbyfællesskabet Best mod West. Det samme gælder klyngesamarbejdet VestRum (mellem No, Hee, Stadil, Vedersø, Tim, Hover og Thorsted) og landsbyklyngen Friskvind (med Dejbjerg, Stauning, Lem, Velling og Højmark), der via engagement og fokus på aktiviteter i lokalområdet arbejder på at fastholde beboere – og at tiltrække nye naboer.

Af andre projekter, der har modtaget midler fra Landdistriktspuljen kan nævnes et fælles multisite for Fjelstervang, Rimmerhus og Vorgod-Østerby, et filmprojekt til markedsføring af Hover og Thorsted samt arbejdet med en riderute på Drivvejen.

- Hvis man var i tvivl, så viser projektansøgningerne os, at der eksisterer en kampgejst for de mindre samfunds bevarelse og udvikling og et engagement, som kommunen bør støtte op om. Derfor er jeg glad for at Økonomiudvalget har valgt at lægge yderligere 500.000 kr. i Landdistriktspuljen, siger Torben Hjøllund Mortensen og lover, at pengene nok skal blive godt brugt. 

 

FAKTA:

Se her, hvilke projekter, der har søgt om penge fra landdistriktspuljen – og hvilke projekter, der har modtaget støtte

Ringkøbing-Skjern Kommune afsætter årligt et beløb til landdistriktsudvikling. I 2019 er beløbet på 707.000 kr. Inklusiv opsparede midler fra tidligere år er der på nuværende tidspunkt i alt 1.871.000 kr. i udisponerede midler til landdistriktsudvikling.

Landdistriktspuljen er alene målrettet kommunens landsbyer og landdistrikter. Puljen administreres af Landdistriktsrådet, der består af både byrådspolitikere og borgere. Læs mere om Landdistriktsrådet her: og om Landdistriktspuljen her.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen kan indsendes løbende, og kommunens landdistriktskoordinator Lotte Finnerup (lotte.finnerup[mail]rksk.dk) står klar med vejledning til ansøgere.

Landdistriktsrådet mødes ca. 5 gange om året, bl.a. for at behandle de indkomne ansøgninger.