12. juli 2023

Nu sættes der strøm på de første af 110 nye el-ladestandere

Hoven

Ved museet i Hoven kan man lige nu tanke benzin og diesel. Men i løbet af en uge eller to vil de første af 110 ladestandere med i alt 220 udtag, som energiselskabet EWII har budt ind på at etablere i Ringkøbing-Skjern Kommune; blive etableret her.

Ladestanderne, der de kommende uger og måneder vil blive opsat på kommunale P-pladser spredt ud over hele kommunen, vil sikre en endnu bedre infrastruktur for elbil-ejerne i Danmarks Klimakommune nr. 1.

- Vi ved, at ni ud af ti borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune har mulighed for at oplade en elbil ved deres bolig. Men for dem, der ikke har den mulighed og for turister, pendlere og andre besøgende i området er det naturligvis en kæmpe fordel, hvis de kan få opladet bilen i nærheden af sommerhuset eller hjemadressen, siger formanden for Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg, Søren Elbæk.

Han understreger, at en god lade-infrastruktur giver det nødvendige grundlag for elektrificeringen af persontransporten, som er en vigtig del af Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan. Den sigter mod at gøre Naturens Rige 100 procent fossilfri i 2040 og CO2-neutral i 2050.

- I dagens Danmark er en god lade-infrastruktur heldigvis blevet en efterspurgt nødvendighed, hvis man som kommune vil sikre et højt serviceniveau for lokale elbilejere og for gæster, pendlere og turister, som besøger området, siger Søren Elbæk og tilføjer:

- Det betyder, at vi fremover kan udnytte en større del af den vedvarende energi, vi producerer i Ringkøbing-Skjern Kommune i vores persontransport – og at vi derved kommer nærmere udfasningen af fossile brændsler i kommunen og reducerer CO2-udledningen.

EWII underskrev i begyndelsen af året en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om opsætningen af de 110 ladestandere, hvoraf de 19 bliver lynladere og 91 normalladere. Præcis som på en benzintank har de enkelte ladestandere ofte flere udtag, hvilket betyder, at der i alt bliver 220 ladeudtag på de 65 pladser.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu har de første aktive ladestandere i Ringkøbing-Skjern. Vores vision er at medvirke til den grønne omstilling ved at gøre det let og transparent for elbilister at lade bilen på farten, fordi vi ved, det får flere til at vælge elbilen til. Derfor er det også et vigtigt princip for os, at vores ladestandere er til gængelige for alle og ikke kræver et abonnement, siger chef for Ladeinfrastruktur i EWII, Jesper Antoni Nicolaisen.    

Ladestanderne bliver opsat uden udgift for kommunen.

Foreløbig er det normalladere, som EWII er i gang med at opsætte. Opsætningen af lynladerne kræver nemlig, at der først etableres ekstra transformerstationer på de steder, hvor de skal opsættes.

- Det er ikke noget, der kommer som en overraskelse for hverken os eller for EWII. Det forsinker processen en smule, men det er stadig planen, at alle ladestandere er opsat inden årets udgang, siger Karsten Højgaard Larsen, ingeniør i kommunens Vej & Park-afdeling.

Han tilføjer, at de ladestandere, der er planlagt til den nye P-plads i Nyhavn ved Søndervig, er undtagelsen. De vil først blive sat op, når P-pladsen er etableret i 2024.

 

I pressemeddelelsen her fra den 9. marts 2023 kan du læse mere om opsætningen af ladestandere på kommunens P-pladser og finde et kort over placeringerne.