27. august 2019

Rådhuset hejser flaget for Danmarks udsendte

Colourbox-foto

Den 5. september hædrer Danmark igen de personer, der har været udsendt på en mission på fædrelandets vegne. Det gøres ved at hejse Dannebrog på alle offentlige bygninger på den officielle flagdag for udsendte.

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune markeres dagen. Her har borgmester Hans Østergaard inviteret veteraner, veteranforeninger og pårørende samt alle andre interesserede borgere i kommunen til en ceremoni i anledning af flagdagen.

Ceremonien starter i år med faneborg og andagt i Ringkøbing Kirke kl. 17.00, hvorefter alle deltagere - anført af fanerne - går fra kirken til Ringkøbing-Skjern Rådhus.

I Rådhushallen vil borgmester Hans Østergaard hædre nuværende og tidligere udsendte på Danmarks vegne. Efter fællessangen I Danmark er jeg født bydes der på et mindre traktement.

Ceremonien afsluttes med endnu en fællessang, nemlig nationalmelodien Der er et yndigt land.

- Flagdagen er en god anledning til at få sagt tak til de mange lokale mænd og kvinder, der uselvisk og uden tøven har stillet sig foran og ydet en indsats i verdens brændpunkter og konfliktområder til gavn for os alle, siger borgmesteren.

Programmet for ceremonien i Ringkøbing-Skjern Kommune, er følgende:

• Faneborg og andagt i Ringkøbing Kirke

• Gå fra Ringkøbing Kirke til Ringkøbing-Skjern Rådhus

• Borgmester Hans Østergaard byder velkommen og holder tale

• Fællessang: I Danmark er jeg født

• Mindre traktement

• Afslutning med fællessang: Der er et yndigt land

 

Alle er velkomne. Af hensyn til forplejning, er tilmelding til højtideligheden nødvendig og skal ske til Politisk Administrativt Sekretariat på e-mailadressen viden.strategi[mail]rksk.dk eller på telefon 99 74 19 89 senest fredag den 30. august 2019.

- Jeg håber, at rigtig mange vil komme og være med til at anerkende og takke vores udsendte og veteraner. Det synes jeg, de har fortjent, siger Hans Østergaard.

 

FAKTA:

Den nationale flagdag blev introduceret i 2009 efter idé af Kosovo- og Afghanistan-veteranen Kim Eg Thygesen. Formålet er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

Flagdagen omfatter således alle, der er eller har været udsendt fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, politi og Sundhedsvæsenet.