21. august 2019

Tidlig ansøgningsfrist for penge til foreningsarbejde

Colourbox-foto

Første oktober er skæringsdatoen, hvis man vil søge Ringkøbing-Skjern Kommunes såkaldte §18-pulje om penge til at udføre frivilligt, socialt arbejde. Det betyder, at de ca. 100 foreninger i kommunen, der hvert år søger puljen skal i gang med ansøgningsarbejdet en måned tidligere end normalt.

Samtidig er fordelingsprincipperne for ansøgningerne til §18-puljen ændret, så det bliver mere overskueligt, hvem der med god grund kan søge fra puljen – og hvilke foreninger, der ikke lever op til de krav, der gør sig gældende.

De nye fordelingsprincipper beskriver nemlig tydeligere end tidligere, hvem der kan søge og specifikt hvilke støtteområder der bevilges midler til i 2019. Man kan få et overblik over de nye informationer på kommunens hjemmeside: www.rksk.dk/§18

På hjemmesiden kan man også få et overblik over, hvilke foreninger og hvilke tiltag, der har fået støtte de foregående år. 

- Ved at sætte sig ind i, hvordan man søger midlerne, kan man hurtigere skrive en ansøgning, der lever op til fordelingsprincipperne, og som derfor har større chance for at blive imødekommet, siger Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Før man som frivillig forening sender sin ansøgning om §18-midler er det derfor en god idé, at man læser de nye fordelingsprincipper igennem. I hovedtræk er det vigtigt at vide, at:

  • Midlerne i år er øremærket forskellige specifikke indsatsområder og målgrupper.
  • Alle felter på ansøgningsskemaet skal udfyldes – ligesom man skal huske at angive foreningens CVR-nr. i ansøgningen.
  • Puljen kan ikke kun søges af frivillige sociale foreninger, men også af fx idræts- kultur- eller borger/sogneforeninger m.fl. i det omfang at der er tale om frivilligt drevne aktiviteter med et socialt sigte og aktiviteter til målgruppen.
  • Man kan finde årets fordelingsprincipper, læse vejledningen og udfylde ansøgningsskema vedr. §18-puljen her: www.rksk.dk/§18

Kommunen har udarbejdet en guide med tips og idéer til, hvordan man kommer igennem de digitale skemaer på §18 området. Den ligger på kommunens hjemmeside – og kan findes her: 

Guide til digitale skemaer vedrørende §18-puljen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Har man stadig spørgsmål i forbindelse med ansøgning til §18-puljen, anbefaler Emil Sloth Sig, at man kontakter Frivillig Vest for råd og vejledning. Frivillig Vest kan kontaktes på telefon: 82 30 67 70 eller via e-mail på frivilligvest[mail]frivilligvest.dk