9. februar 2024

Byrådet sender bøn om flere penge til Rute 15-udvidelsen til Christiansborg

foto: Merete Jensen

Da Vejdirektoratet i slutningen af januar inviterede til informationsmøde om den planlagte 2+1 udvidelse af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning, mødte flere byrådsmedlemmer også op og lyttede med på de bekymringer beboere langs vejen har.

Efterfølgende har borgmester Hans Østergaard og viceborgmester Søren Elbæk nu sendt et brev til Christiansborg, hvori de på hele byrådets vegne appellerer til, at Folketingets forligskreds bag den nationale Infrastrukturplan 2035 finder yderligere ca. 78 mio. kr. til Rute 15-udvidelsen.

Pengene skal øge fremkommeligheden og forbedre bløde trafikanters sikkerhed på udsatte dele af den 38 km lange strækning.

I henvendelsen, der er stilet til forligskredsen samt til transportministeren, Folketingets Transportudvalg og Vejdirektoratet, har kommunen oplistet følgende fire delprojekter i prioriteret rækkefølge:

1. Hankeanlæg i Vorgod-Barde til en overslagspris på 32 mio. kr.

2. Hankeanlæg ved Brejning til en overslagspris på 32 mio. kr.

3. Cykeltunnel i Videbæk til en overslagspris på 5 mio. kr.

4. Rasteplads ved Brejning til en overslagspris på 9 mio. kr.

Byrådet foreslår, at de fire delprojekter finansieres via Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by, som er en del af Infrastrukturplan 2035. Puljen har netop til formål at binde land og by sammen og sikre bedre fremkommelighed på statsvejnettet.

Den optimale udbygning

Folketingets forligskreds bag den nationale Infrastrukturplan 2035 gav i oktober 2023 yderligere 203 mio. kr. til at sikre den fulde udbygning af delstrækningen fra Røgind til Lervangvej/Attenagrevej. Pengene kom også fra puljen til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by, og hævede det samlede anlægsbudget for udvidelsen af vejen til 1.330 mia. kr.

Dengang var borgmesteren glad for den ekstra bevilling, men lovede samtidig, at kommunen ville fortsætte bestræbelserne på at få den fulde udbygning af vejen, inklusive hankeanlæg, cykeltunnel og rasteplads.

- Rute 15 er den primære vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning, og strækningen har stor betydning for erhvervstransport, såvel som for pendlere ind og ud af kommunen, turister og borgere. Jeg er rigtig godt tilfreds med, at forligskredsen i oktober lyttede til byrådet og fandt de ekstra penge. Nu håber vi, at man også vil lytte til os denne gang og finde penge i puljen for 2024, siger Hans Østergaard.

Da Infrastrukturplan 2035 blev offentliggjort i juni 2021, inkluderede den en fuldt ud udbygget strækning mellem Røgind og Herning. Men i Vejdirektoratets endelige indstilling til transportministeren i marts 2023 om udbygningen af Rute 15, havde prisstigninger udhulet den oprindelige plan, så flere vigtige delprojekter var taget ud.

- Inflation og prisstigninger har været en udfordring for udbygningen af hovedvej 15, og 78 mio. kr. er bestemt mange penge. Men i det samlede billede er det et beskedent beløb, der mangler for at få den optimale udbygning. Jeg håber, at politikerne på Christiansborg vil finde pengene og derved øge fremkommeligheden og fremme sikkerheden på vejen, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg.

Ifølge Vejdirektoratet vil udbygningen af Rute 15 stå færdig i 2028.

På linket her kan du læse henvendelsen fra kommunen til Folketingets forligskreds, transportministeren, Transportudvalget og Vejdirektoratet