11. december 2020

Biblioteker lukker, besøg hos ældre og borgere på handicapområdet består

Rådhuset Ringkøbing

Vi er en pendlerkommune, siger borgmester Hans Østergaard og appellerer til, at man tager de nye tiltag til at begrænse smitten alvorligt.

Med en såkaldt incidensrate på 60 er Ringkøbing-Skjern Kommune blandt de lysere kommuner på danmarkskortet. Alligevel var kommunen blandt de 31 kommuner, der torsdag blev pålagt ekstra restriktioner i form af en delvis nedlukning - foreløbigt til og med den 3. januar.

Borgmester Hans Østergaard kalder nedlukningen ”frustrerende og overraskende”, men tilføjer:

- Ringkøbing-Skjern Kommune er en stor pendlerkommune; vi har rigtig mange medarbejdere på vores virksomheder, der bor i omkringliggende kommuner, hvor smittetallet er højere og stiger, ligesom vi har borgere, der pendler ud af kommunen for at arbejde. Det indebærer alt sammen en betydelig risiko, og når antallet af smittede på landsplan nu er steget til over 3000 personer på en enkelt dag, så er det noget, vi er nødt til at tage alvorligt.

Her lukker vi ned

I meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke på torsdagens pressemøde lød det, at alle ikke-kritiske funktioner bør lukkes ned. I Ringkøbing-Skjern Kommune betyder det, at bibliotekerne i hele kommunen slukker lyset for almindelige besøg fredag kl. 16.00 og tidligst åbner igen efter nytår.

Der vil dog blive mulighed for at bestille bøger m.m. på bibliotekets hjemmeside, hvorefter man får materialerne udleveret i en pose ved indgangen kl. 10-13 fra mandag til lørdag.

I samme tidsrum er det muligt at aflevere materialer ved indgangen, ligesom man via sms eller bibliotekets hjemmeside kan forlænge sine lån. Ligesom i foråret har biblioteket nulstillet hjemkaldelserne og vil undlade at udstede bøder til folk, der ikke får afleveret deres bøger i tide.

Endelig tilbyder biblioteket, at man kan låne op til 20 e-bøger om måneden og op til 20 film på Filmstriben.

Kulturskolen lukker ned for den fysiske undervisning fredag kl 16.00. Det sker én uge før den planlagte juleferie, men ligesom under nedlukningen i foråret vil eleverne blive tilbudt onlineundervisning.

Ældre må få besøg

Sundhed- og Omsorgsområdet kører uændret.

Det er kun få dage siden, Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede det midlertidige forbud mod besøg på ældrecentre og plejehjem samt på sociale botilbud, der blev indført den 23. oktober på baggrund af kombinationen af høje smittetal og inficerede minkfarme.

Den nuværende nedlukning vil ikke få betydning for besøg på ældrecentre, plejehjem og botilbud, hvor kommunen dog stadig anbefaler, at man som beboer udpeger højest fire faste besøgende, der må komme to ad gangen.

I aktivitetscentrene har aktiviteterne ligget på vågeblus siden slutningen af oktober. Her er man for at imødekomme ensomhed startet op med små hold af max 10 personer, og de fortsætter trods den nyeste nedlukning.

Også de uvisiterede caféer under Handicap og Psykiatri har åbent som vanligt.

Mens skolerne fra fredag hjemsender eleverne i 5. klasse og opefter til en uges fjernundervisning, inden de kan gå på juleferie, holder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for de 16-25 årige åbent.

Det samme gør det socialpædagogiske fritidstilbud Sommerfuglen, hvor børnene fortsat kan komme.

Borgerservice holder åbent

Også kommunens Borgerservice fortsætter som hidtil.

Det betyder, at borgere, der har brug for at få lavet nyt pas, kørekort, NemID eller andet, skal bestille tid hos Borgerservice på telefon 70 20 00 00 mandage kl. 10-17 og tirsdage-fredage kl. 10-13.30 forud for fysisk fremmøde på Rådhuset i Ringkøbing eller på Servicecenteret i Skjern.