15. december 2020

Ny omfartsvej ved Søndervig indvies før jul

Fotomanipulation: Nanna Resen Westen, LBK

I planlæggernes Excelark står der ”nytår”. Så det er en god uge før tidsplanen, når borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard mandag den 21. december kl. 10 kan indvie omfartsvejen ved Søndervig – og dermed sikre, at lokale såvel som julegæster på Holmsland Klit ikke skal bruge ferietiden på at holde i kø.

Fra den nyåbnede rundkørsel på Søndervig Landevej løber omfartsvejen ud i Holmsland Klitvej, og leder dermed trafikken sydpå uden om lyskrydset i Søndervig, der tidligere har været en trafikal udfordring, fordi trafiktrykket især i sommermånederne er massivt.

- Søndervig har været en flaskehals, og der har gennem flere år været behov for en bedre trafikal løsning i og omkring byen. Derfor er jeg glad for at kunne åbne omfartsvejen. Det bliver rart for Søndervig at få trafikken lidt på afstand, og det bliver en stor lettelse for turister og for lokale pendlere til og fra Hvide Sande, ligesom det har været et meget stort ønske fra erhvervslivet, at man kunne fragte varer frem og tilbage til f.eks. Hvide Sande Havn uden at blive fanget i trafikken ved Søndervig, siger borgmester Hans Østergaard. 

Når han mandag klipper den røde snor over omfartsvejen bliver det foran en lille sluttet skare bestående af bl.a. formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg John G. Christensen og næstformand Ole Nyholm Knudsen, entreprenøren, rådgiveren, planlæggere fra kommunens afdeling for Plan- og Vejanlæg og driften fra Vej- og Park, fordi corona-restriktionerne også gælder på landevejen.

Helt efter planen - næsten

Opgraderingen af vejnettet er en del af det omfattende anlægsarbejde, der finder sted i og omkring Søndervig i forbindelse med byggeriet af Lalandias badeland og de resterende af i alt 483 sommerhuse på Lalandia-grunden nord for Søndervig Landevej.

Ringkøbing-Skjern Forsyning benytter anledningen til at få udskiftet en del gamle rør, når de alligevel skal lægge nye for at kunne servicere Lalandia med vand og varme. Herudover følger bl.a. etablering af kanaliseringsanlæg og regnvandsbassiner, kloakering og midlertidig grundvandssænkning.

Og endelig består anlægsarbejdet af opgradering og forskønnelse af vejnettet, der ud over etableringen af rundkørslen og omfartsvejen sker gennem sikrede overgange og stier for gående og cyklende.

- Det er et kæmpe anlægsarbejde, men i det store hele forløber det helt efter planen, siger Heidi Vang Grosmann, ingeniør i kommunens afdeling Plan og Vejanlæg.

Utålmodighed forsinkede cykelsti

Undervejs har hun og kommunens planlæggere holdt informations- og dialogmøder med en lokal følgegruppe bestående af Centerforeningen, Beboerforeningen og en repræsentant for sommerhusudlejerne. Herfra har meldingen været, at der kun været ganske få klager over byggeriet og konsekvenserne af det fra fastboende, turister og pendlere i området.

- Vi kan forstå på følgegruppen, at folk har følt sig godt informeret og derfor har været tolerante i forhold til f.eks. omkørsler og eventuelle kødannelser, fortæller Heidi Vang Grosmann.

Ligesom arbejdet indtil nu er forløbet efter tidsplanen, har det også – næsten – fulgt procesplanen. Bortset fra, at entreprenøren måtte brække et stykke af den nylagte cykelsti op igen, efter at en utålmodig cyklist havde overset afspærringen og havde trukket et potentielt farligt dækspor hele vejen efter sig i betonen, der ikke havde nået at hærde tilstrækkeligt.

- Det kostede entreprenøren et meget anseeligt beløb, og det samme var tæt på at ske igen, da de havde brækket betonen op og lagt den på ny. Så selv om vi er glade for omgivelsernes store interesse for byggeriet, vil vi også gerne appellere til, at man respekterer skiltningen og holder sig væk fra vejarbejdet, siger koordinator i kommunens Vej- og planafdeling Nanna Resen Westen.

Ud over skilte, der markerer vejarbejdet, har kommunen også forud for det omfattende anlægsarbejde sat informationsskilte op, bl.a. med link til hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vejprojekter-ved-soendervig, hvor man kan se tidsplaner og læse om projektet.

Hér kan man læse, at Ringkøbing-Skjern Forsyning begyndte gravearbejdet på den sydligste del af Houvig Klitvej i efteråret, og at ombygningen af den nordlige del af Houvig Klitvej ventes afsluttet til nytår, hvorefter man tager hul på den sydlige del af Houvig Klitvej.

Ombygningen af Houvig Klitvej skal få trafikanterne til at sænke farten, give bløde trafikanter en sikker mulighed for at krydse vejen – og binde Søndervig by sammen med Lalandia-området.

 

FAKTA:

Det samlede anlægs- og byggearbejde i og omkring Søndervig ventes afsluttet i sommeren 2022.

På kommunens hjemmeside er der oprettet en projektside for anlægsarbejdet i Søndervig. Den finder man her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vejprojekter-ved-soendervig

På droneoptagelsen her, kan man få et indtryk af anlægsarbejdet:

https://player.skyfish.com/?v=https://video.skyfish.com/6e44ea2c-88c4-4186-aaf2-0d00bef547d2/hls/prod_3392-47698156.m3u8&media=47698156

På grund af corona-restriktioner sker indvielsen af omfartsvejen på mandag den 21. december kl. 10.00 efter invitation. Pressen er velkommen. Indvielsen vil foregå tæt på omfartsvejens udløb i Holmsland Klitvej.