10. december 2020

Elever i 5. klasse og opefter sendes hjem igen

colourbox

Med sundhedsminister Magnus Heunickes udmelding på pressemødet torsdag om, at også Region Midtjylland lukker ned som følge af et for højt corona-smittetryk, bliver eleverne fra 5. klasse og opefter nu hjemsendt. Det gælder også i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hjemsendelsen får effekt fra fredag kl. 16.00, og gælder foreløbig frem til den 3. januar 2021.

Det betyder, at eleverne i overbygningen samt elever på ungdomsuddannelserne ikke skal møde op på deres skole den sidste uge inden juleferien.

 - Børnene i skolernes mindste klasser samt i dagtilbud vil ikke blive påvirket af den delvise nedlukning og skal fortsat møde op i skole og dagtilbud, siger Ringkøbing-Skjern Kommunes fagchef for Dagtilbud og Undervisning, Flemming Nielsen.

Til de børn og unge, der lige nu fryder sig over at have fået tidlig julefri fra skolen, har fagchefen en muligvis nedslående besked:

- Det er ikke en uges fri fra skole, men en uge med fjernundervisning, som eleverne kender det fra foråret. Og selv om det giver ekstraarbejde rundt omkring på skolerne, ligger der en erfaring fra foråret som vi kan trække på, så skolelederne har forsikret mig, at de til glæde for børnene også nok skal få styr på fjernundervisningen i denne omgang, siger han.

Flemming Nielsen opfordrer forældrene til at holde sig orienteret via Aula om de enkelte skolers udmeldinger.

I vejledningen fra myndighederne hedder det, at sårbare børn og unge undtages fra hjemsendelsen, ligesom ”elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages for kravet om hjemsendelse”.

Desuden gør vejledningen opmærksom på, at prøver og eksaminer kan gennemføres, men anbefaler, at skoler og uddannelsesinstitutioner i år springer den traditionelle julegudstjeneste over.