16. december 2022

30 millioner statslige kroner sikrer bredbånd til 798 adresser

30 millioner statslige kroner sikrer bredbånd til 798 adresser

Der er stor jubel i Ringkøbing-Skjern Kommune disse dage. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har nemlig netop meddelt, at kommunen modtager 30.055.300,00 kroner fra bredbåndspuljen. Godt 30 millioner kroner som sikrer, at 798 familier og erhvervsdrivende fremover kan få en internetforbindelse på niveau med dem, der bor i byerne.

- Vi bor i Danmarks geografisk største kommune, hvor halvdelen af borgerne bor i landområderne. Det er voldsomt dyrt og besværligt at få bredbånd ud på landet, og det gør det vanskeligt for en moderne familie eller virksomhed at få en hverdag til at fungere. Derfor betyder det meget for os, at de her familier nu kan få bredbånd, siger borgmester Hans Østergaard

Ringkøbing-Skjern Kommune har i mange år prioriteret indsatsen med at få bredbånd ud på landet. Hvor der i byområderne er gode muligheder for ordentligt internet, er leverandørerne ikke så interesserede i det store arbejde med at få bredbåndsforbindelserne kørt ud til ejendommene på landet. Det er dyrt, og det har så efterladt familier og virksomheder med mangelfuldt internet og ”sjove” løsninger og stå-pladser for at finde det spot med den bedste forbindelse.

Fordi bedre bredbånd i landdistrikterne er en af kommunens prioriterede indsatser, har kommunen hvert år hjulpet familier på landet med at søge den nationale bredbåndpulje om penge – ligesom Økonomiudvalget har besluttet, at den lokale landdistriktspulje skal give 1000 kroner i tilskud til hver adresse, som får tildelt støttemidler fra den statslige bredbåndspulje. Det betyder, at kommunen støtter de adresser, der nu får bredbånd, med i alt 798.000 kroner.

- At der er godt internet på landet giver den sammenhængskraft, der er brug for i en kommune som vores. For de familier, som drømmer om et liv på landet, skal det være en reel mulighed, og det er det kun, hvis noget så basalt som internet også fungerer. Derfor er det her en virkelig stor og god julegave, siger Hans Østergaard, der benytter lejligheden til også at takke de lokale bredbåndsforkæmpere:

- Lokalt er der gjort en kæmpe indsats for, at naboer er gået sammen om at få sendt en ansøgning. Uden det store arbejde var det her aldrig lykkedes.

Rekordstort tilskud

I år har Ringkøbing-Skjern Kommune fået et rekordstort støttebeløb til rekordmange adresser.

- Vi er utroligt glade for, at vi får så stor en del af puljen. Det er vigtigt, at ejendomme på landet også har godt internet. For os handler det om bosætning, erhvervsudvikling og iværksætteri, så jeg er meget glad for, at vi nu får godt 30 millioner kroner til at sikre bredbånd i landområderne, siger borgmester Hans Østergaard

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har modtaget 181 ansøgninger fra hele landet om at få del i den bredbåndspulje, der netop er blevet uddelt. Det ville have kostet knapt 125 millioner kroner at imødekomme alle ansøgninger, men da den nationale pulje ”kun” består af 96,4 millioner kroner, var der 94 projekter, som nu kan glæde sig over tilskud fra puljen.

Projekterne er fordelt over 40 kommuner, og blandt dem kan Ringkøbing-Skjern Kommune glæde sig allermest. Mere end en tredjedel af puljen er gået til adresser i kommunen.

- Selvom vi har fået penge til rekordmange adresser, er vi klar over, at der også er fem projekter her i kommunen med 35 adresser, som har fået afslag.  De familier skal vi nok række ud til for at se, om vi sammen skal sende en ansøgning til næste års pulje, lover Kasper Barsted Christensen, digitaliseringskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Fakta:

  • Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016
  • Fra 2016-2022 er der givet tilsagn om tilskud til 651 projekter under den almindelig ordning. Dertil kommer 273 adresser, som har fået tilsagn under den særlige ordning for enkeltstående adresser. I alt er der givet tilsagn om tilskud for cirka 680 mio. kr. til knap 27.400 adresser.
  • Bredbåndspuljen er i 2022 målrettet adresser, hvor der ikke er adgang til bredbåndshastigheder på mindst 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload, og hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil levere bedre dækning inden for tre år.
  • Der kan gives tilskud til etablering af infrastruktur, der skal kunne tilbyde bredbåndshastigheder på mindst 300/100 Mbit/s.
  • Rammerne for puljen er justeret flere gange. Senest forud for 2022- runden for at målrette puljen mere mod tyndt befolkede områder
  • 83 projekter med i alt 976 adresser har fået afslag på tilskud.