12. december 2018

Fællesmøde om Nationalpark Skjern Å

Kong Hans' Bro over Skjern Å

Når Nationalpark Skjern Å-Udvalget og den rådgivende Grønne Følgegruppe torsdag aften går på fortjent juleferie, er det på bagkanten af et fælles temamøde.

Her skal medlemmerne af hhv. udvalget og følgegruppen for første gang sidde om samme mødebord og i fællesskab drøfte to centrale punkter: Visionen for nationalparken og principper for grænsedragningen. Eller med andre ord: Hvad skal være bestemmende for, hvor stregerne på landkortet optegnes? Og skal private lodsejeres jord inkluderes i nationalparken?

- Det bærende princip i arbejdet med nationalparken har været frivillighed. Det holder vi fast i, lover Hans Østergaard, formand for Nationalpark Skjern Å-Udvalget og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han glæder sig til en god og bred drøftelse med udvalget og Den Grønne Følgegruppe, når alle kræfter bag Danmarks næste nationalpark torsdag mødes til workshop på Skarrildhus ved bredden af Skjern Å.

Siden sommeren har Den Grønne Følgegruppe og Nationalpark Skjern Å-Udvalget hver for sig holdt møder en gang om måneden. Centralt på dagsordenen til alle møder har været netop visionen og grænsedragningen.

Følgeskabet af den rådgivende Grønne Følgegruppe har givet den ønskede åbenhed, inddragelse og gennemsigtige beslutningsproces omkring udvalgsarbejdet. Samtidig har mødeplanen sikret en grundig gennemgang af alle emner, fordi hvert emne er blevet introduceret på ét møde, uddybet og debatteret på det næste møde og tidligst sendt til beslutning på et tredje møde.

- Det har været vigtigt for os også at sikre konsensus og kvalitet i det forslag til en ny nationalpark som vi kommer til at fremlægge. Derfor værdsætter vi følgegruppens bidrag - og derfor består udvalget og følgegruppen af folk med forskellige udgangspunkter, ståsteder og tilgange til en nationalpark omkring Skjern Å, forklarer Hans Østergaard, og uddyber:

- Det er ikke kommet som nogen overraskelse, at forskellige mennesker også ser forskelligt på nogle ting. Men jeg synes, det er vigtigt at fremhæve, at der er langt flere punkter, hvor vi alle sammen kan blive enige end der er uenigheder i Nationalpark-udvalget. Og det er vigtigt for mig at slå fast, at vi alle sammen arbejder for etableringen af Danmarks næste nationalpark.

- Ud fra de tilbagemeldinger jeg får fra møderne i Den Grønne Følgegruppe, tør jeg godt sige, at der også blandt organisationsfolkene er en bred enighed om, at vi vil det her, tilføjer Hans Østergaard.

 

FAKTA:

Nationalpark Skjern Å-udvalget består af politikere fra Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner, repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og landboforeningen Vestjysk samt borgerrepræsentanter. Udvalget blev nedsat i forsommeren, og møderne kører parallelt med møder i rådgiverorganet Den Grønne Følgegruppe, der er nedsat for at sikre åbenhed og inddragelse.

Den Grønne Følgegruppe består af op til to repræsentanter for 17 foreninger og organisationer, der alle arbejder med bevarelse, beskyttelse og benyttelse af naturen i og omkring Skjern Å.

Læs mere på: www.rksk.dk/nationalpark