14. december 2018

Ledige pladser i kommunens borgerpanel

Ledige pladser i kommunens borgerpanel

En udvidelse af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning er et af de emner, medlemmerne af Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel er blevet bedt om at tage stilling til.

Derfor ved politikerne, at de har borgerne med sig, når de arbejder landspolitisk for at synliggøre behovet for en udbygning af vejen - en indsats, der foreløbig har resulteret i, at der er afsat penge på finansloven til at undersøge mulighederne.

Bor du i Ringkøbing-Skjern Kommune, og er du over 18 år? Så kan du muligvis også få indflydelse på politikken og udviklingen i kommunen. I de kommende uger vil analysefirmaet Epinion nemlig ringe rundt til borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune for at rekruttere nye deltagere i borgerpanelet, hvor 1.100 af de nuværende 2.000 deltagere står til udskiftning. Siger du ja, har du også muligheden for at få indflydelse.

International skole og affaldshåndtering

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2008 haft et borgerpanel, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Deltagerne udgør 3,5 % af kommunens i alt 57.000 borgere.

Borgerne i panelet besvarer årligt tre til fire elektroniske spørgeskemaundersøgelser, som gør kommunen klogere på, hvordan det er at være indbygger i kommunen. Undersøgelserne spænder vidt og har - udover en udvidelse af Rute 15 også tidligere haft fokus på fx internationale skoler og institutioner, lokale fødevarer og miljøbevidsthed. Spørgsmål om affaldshåndtering har også været en tur igennem borgerpanelet - et helt konkret emne som berører alle borgere i kommunen.

- Byrådet har en intention om i størst muligt omfang at inddrage borgerne i alle beslutninger, der træffes. Her er borgerpanelet et vigtigt redskab. Gennem borgerpanelet kan vi hele tiden få konkrete pejlinger på borgernes holdninger til aktuelle emner i kommunen, siger borgmester Hans Østergaard.

Udskiftning

Når over halvdelen af borgerpanelet pt står til udskiftning, hænger det sammen med kommunens princip om, at borgerne i panelet højst må være med i fem år. Det afværger den såkaldte "panel-effekt", som gør borgerne for rutinerede i at svare. Desuden bliver borgere, der ikke har været aktive i panelet det seneste år, sorteret fra for at gøre plads til nye kræfter.

Analysefirmaet Epinion rekrutterer de nye deltagere til borgerpanelet. Det vil derfor være Epinion, der kontakter borgerne med henblik på selve deltagelsen i panelet. Dette foregår både i dag- og aftentimerne. Kontakten overgår derefter til Ringkøbing-Skjern Kommunes analyseafdeling, som også står for at sende undersøgelser ud til borgerpanelet. Borgerpanelets besvarelser er fortrolige, og det vil alene være Ringkøbing-Skjern Kommunes analyseafdeling, der håndterer besvarelserne.

FAKTA:

Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af 2.000 borgere over 18 år, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Deltagerne udgør 3,5 % af kommunens i alt 57.000 borgere.