19. december 2018

Flere penge til hurtigt internet i landdistrikterne

Flere penge til hurtigt internet i landdistrikterne

Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog tirsdag at oprette en pulje på 337.000 kr. til tilskud til lokale projekter, der søger støtte fra den nationale bredbåndspulje.

"God, stabil og hurtig mobil- og internetdækning er helt afgørende for at få en hverdag til at hænge sammen, uanset om man er familie eller virksomhed i Danmark”. Sådan lyder det i indledningen til den politiske aftale, der i 2016 banede vej for den nationale bredbåndspulje.

Men i landdistrikterne i bl.a. Ringkøbing-Skjern Kommune har det ind imellem knebet en kende med den gode, stabile og hurtige mobil- og internetdækning. Og pengene i den nationale bredbåndspulje har pga. et krav om medfinansiering fra den enkelte husstand været relativt dyre at få fat på.

Derfor vedtog Økonomiudvalget tirsdag at afsætte 337.000 kr. fra landdistriktsmidlerne til at imødekomme ansøgninger fra kommunens landdistrikter.

- Vi siger, at vi vil sikre bosætningen, væksten og velstanden i hele vores kommune, så må vi også være parat til at understøtte den politik, og her er digital infrastruktur en hjørnesten. Så jeg er glad for, at et enigt økonomiudvalg så nødvendigheden i at hjælpe digitaliseringen af vores mindre lokalsamfund på vej, siger borgmester og formand for Økonomiudvalget Hans Østergaard, og tilføjer:

- Og jeg er glad for, at Landdistriktsrådet har bakket op om idéen til at bruge penge fra landdistriktsmidlerne til at skubbe på mobil- og internetdækningen i vores landdistrikter. Det var vigtigt for udvalget at have Rådets opbakning til den beslutning.

Rollemodeller fra Hoven

Fra netop Landdistriktsrådet lyder det, at den ekstra håndsrækning fra kommunekassen vil blive værdsat i de lokalsamfund, der pt. står på spring til at søge penge fra den nationale bredbåndspulje.

- Vi arbejder for at skabe og sikre liv i de små samfund og på at øge bosætningen - og vi bakker op om små virksomheder og hjemmearbejdspladser i landdistrikterne. Men det er unægteligt meget nemmere, at argumentere for, at folk skal slå sig ned på landet, hvis både internettet og mobildækningen fungerer som det skal i et moderne samfund, siger Landdistriktsrådets formand Torben Hjøllund Mortensen.

- Velfungerende bredbånd til flest mulige borgere i hele kommunen er en central målsætning i Landdistriktspolitikken. Her er et område hvor vi med de rette tiltag og investeringer virkelig kan reducere afstanden mellem storby og landdistrikt. Man kan bo midt i Naturens Rige, og have de samme digitale muligheder og være lige så effektiv, som sin kollega der sidder i Hong-Kong, fortsætter formanden for Landdistriktsrådet.

Han forventer, at kommunens pulje vil føre til langt flere ansøgninger til bredbåndspuljen i 2019 end i 2018 og peger på, at to projekter i Hoven og Tarm har vist vejen.

Økonomiudvalget bevilligede tilbage i oktober 63.000 kr. i kommunal medfinansiering til to lokale bredbåndsprojekter i Hoven/Tarm-området, der på vegne af i alt 63 husstande søgte om tilskud fra den nationale bredbåndspulje for 2019.

Der har ikke tidligere været projekter i Bredbåndspuljen fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor var det da også forventningen i Økonomiudvalget, at de to projekter ville kunne blive rollemodel for andre potentielle projekter, såfremt de opnåede tilskud fra Bredbåndspuljen.

 

FAKTA:

Den nationale bredbåndspulje giver ’særligt udfordrede adresser’ i Danmark mulighed for at søge om tilskud til etablering af hurtigt bredbånd.

Tildelingen af tilskud sker efter et pointsystem. Et af kriterierne er den egenbetaling, der ydes af adresserne i projektet. I puljen for 2018 har der været en obligatorisk egenbetaling på 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Et tilskud fra kommunen vil blive medregnet i den samlede sum, som projektet indgiver i forhold til egenbetalingen.

Der er afsat 40 mio. kr. til Bredbåndspuljen for 2019.