18. december 2019

Hurtigere internet til 367 vestjyske husstande

Colourbox-foto

Julen er kommet tidligt til det vestjyske – eller i hvert fald til de i alt 367 husstande, som netop har fået tilsagn om tilskud til hurtigere bredbånd fra den statslige bredbåndspulje.

Det er Energistyrelsen, der står for puljen, hvor det gennemsnitlige tilskud per husstand i år er 28.629 kr. Herudover har Ringkøbing-Skjern Kommune bidraget med 1000 kr. pr adresse, fordi det i kriterierne for ansøgninger til Bredbåndspuljen var vigtigt med lokal medfinansiering.

- Vi arbejder dagligt på at sikre bosætningen, væksten og velstanden i hele vores kommune, og her er digital infrastruktur en hjørnesten. Så jeg er rigtig glad for at se, at bredbåndspuljen imødekommer behovet for at hjælpe digitaliseringen af vores mindre lokalsamfund på vej, siger Søren Elbæk, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget og viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han glæder sig desuden over, at regeringen har afsat 100 mio.kr. på næste års finanslov til en fortsættelse af bredbåndspuljen:

- Det er bestemt gode takter. Et velfungerende internet er altafgørende for, om man f.eks. kan drive virksomhed i landdistrikterne. Men særligt i de tyndtbefolkede områder er der stadig rigtig mange adresser, hvor markedet ikke har nogen interesse i at dække borgernes og virksomhedernes behov for hurtig bredbånd – og da det er rasende dyrt at sikre individuelle løsninger, er bredbåndspuljen vital for landdistrikternes overlevelse, siger han.

Også i Landdistriktsrådet er formand Torben Hjøllund Mortensen rigtig godt tilfreds med bredbåndspuljens tilskud til hurtigere internet i nogle af de mindre lokalsamfund i kommunen:

- Vi ved at der rundt omkring i de knap så tæt befolkede områder bor idérige iværksættere, der med en hurtigere internetforbindelse får endnu bedre muligheder for at udvikle deres projekter og virksomheder. Derfor er det vigtigt, at de nu kan få lov at blive koblet op på den digitale infrastruktur, siger Torben Hjøllund Mortensen og peger på, at selv hvis man ikke driver virksomhed i landdistrikterne er man afhængig af et velfungerende internet til alt fra at tjekke e-boks til at betale regninger i netbank.

De 367 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune søgte bredbåndspuljen gennem fem projekter. I årets fordeling fra bredbåndspuljen blev 115 projekter med i alt 3.585 adresser tilgodeset med et samlet beløb på 102 mio. kr.  Da ansøgningsfristen til 2019-runden udløb den 23. oktober havde Energistyrelsen modtaget 125 ansøgninger omfattede ca. 3.700 adresser. I alt blev der ansøgt om tilskud for ca. 107 mio. kr.

 

FAKTA:

Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede i december 2018 at afsætte 337.000 kr. fra landdistriktsmidlerne til at imødekomme ansøgninger fra kommunens landdistrikter til bredbåndspuljen.

De lokale projekter, der får tilskud fra bredbåndspuljen er følgende:

"Bredbånd-Vest ud mod verden” med 87 husstande i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune får i alt 1.595.743 kr. eller i gennemsnit 18.342 kr. pr husstand plus 87.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Bredbånd til Nr. Vium inkl. Egeris” med 134 husstande i Nr. Vium og omegn får i alt 3.779.898 kr. eller i gennemsnit 28.208 kr. pr husstand plus 134.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Et bredbånd og netværk til forskel” med 54 husstande i et sammenhængende område nord for Skjern får i alt 1.707.260 kr. eller i gennemsnit 31.616 kr. pr husstand plus 54.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Knald på Spjald” med 54 husstande uden for byzonen i Spjald får i alt 1.118.520 kr. eller i gennemsnit 20.714 kr. pr husstand plus 54.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Sønderby Bredbånd” med 38 husstande i Vorgod Sønderby får i alt 784.607 kr. eller i gennemsnit 20.648 kr. pr husstand plus 38.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere i pressemeddelelsen og i faktaarket fra Energistyrelsen.

Og se fordelingen blandt de kommuner, der modtog tilskud fra bredbåndspuljen her: