9. december 2019

Kære mand over 65 år. Hvordan går det?

Colourbox-foto

På Sundhedscenter Vest er de sundhedsfaglige konsulenter løbet ind i en udfordring: De borgere, der har det største behov for hjælp, er samtidig dem, der sjældent henvender sig til lægen eller andet sundhedsfagligt personale.

Derfor søgte Sundhedscenter Vest i foråret Sundhedsstyrelsen om penge til et to-årigt projekt med fokus på opsøgende, forebyggende og brobyggende arbejde blandt de enlige ældre mænd over 65 år – og fik godt 1 mio. kr. til den ekstra indsats.

Og derfor har sundhedsfaglig medarbejder Randi Susanne Pedersen både ringet og sendt breve til en gruppe enlige ældre mænd over 65 år; breve, hvor hun melder sin ankomst til en snak på en given dato og klokkeslæt, medmindre de ringer og melder afbud. Indtil videre har det vist sig, at to ud af tre tager imod besøget, når de så direkte bliver opfordret til en snak om sundhed og trivsel.

Baggrunden for besøgene er, at netop enlige ældre mænd står i skudlinjen for ensomhed og ubehandlede skavanker, når deres liv tager en uventet drejning – eller når de slet og ret bliver ældre og måske mister troen på, at der er noget tilbage at leve for:

- Vi kan se, at omvæltende livssituationer kan være medvirkende årsag til mistrivsel som kan være svær at tale om for mange – ikke mindst mænd af en vis alder, og derfor opsøger de ikke nødvendigvis den tilgængelige hjælp, siger Hanne Larsen, projektleder i Sundhedscenter Vest under Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mistrivsel

De omvæltende lissituationer kan f.eks. være, at man pga. dødsfald eller skilsmisse står alene tilbage, at man på grund af smerter ikke længere er så rørig - eller at man forlader arbejdsmarkedet og ikke har anden Plan B end at blive hængende lidt for længe foran fjernsynet.

- Et fald i funktionsniveauet kan hurtigt føre til mistrivsel og ensomhed, forklarer Randi Susanne Pedersen. Hun er ansvarlig for at række ud til de enlige ældre mænd og har allerede haft adskillige samtaler med mænd, der f.eks. tidligere har haft stor glæde af at fiske og nu savner livsindhold, fordi fysiske skavanker forhindrer dem i at komme afsted.

- Det er det samme med bilen. Når man ikke længere kan transportere sig selv rundt, går det tit ud over ens livskvalitet, tilføjer hun og fortæller, at de samtaler hun har med de enlige ældre mænd alligevel ofte starter med, at mændene siger: ”Jeg har ingen problemer”.

- Men når vi så får talt lidt nærmere om, hvordan de går og har det, viser det sig, at mange godt kan føle sig lidt ensomme og overladt til sig selv, fortæller Randi Susanne Pedersen og tilføjer, at kropssproget er vigtigt at aflæse:

- Selvfølgelig respekterer vi et nej tak til et besøg eller en samtale, men det, mændene siger, er ikke altid det, de mener. Jeg talte f.eks. med en mand, der startede med at sige, at han havde aktiviteter nok i sit liv, men da jeg nævnte muligheden for live-streaming af universitetsforelæsninger, var han alligevel interesseret.

Kost, motion og høreapparater er blandt de emner, samtalerne ofte kredser om:

- Og det viser sig, at selv hvis de pågældende mænd har fået høreapparat, så ligger det typisk i skuffen uden at blive brugt. Det giver et unødigt stort handicap, der betyder, at mændene føler sig isolerede i sociale sammenhænge, forklarer Randi Susanne Pedersen.

Er der et problem?

Ud over telefonkontakt og breve, vil Sundhedscenter Vest i løbet af det kommende år opsøge enlige ældre mænd på genbrugspladserne, i genbrugsbutikkerne, på væresteder, i de små havne, på biblioteket og i medborgerhuse. Det opsøgende arbejde vil også foregå i samarbejde med præster, pedeller og viceværter i boligforeningerne, hjemmeplejen, apoteker, politi - og formålet er at nå ud til alle de mænd, der ellers nemt går under radaren.

Vi stillede fra starten os selv en række spørgsmål, fortæller Hanne Larsen og remser op:

- Hvordan kommer vi i kontakt med gruppen af ældre mænd? Er de der, og hvem er de? Hvilke tilbud har de brug for? Er de sociale? Og hvis ikke, er det så af egen fri vilje, at de ikke ser andre mennesker?

- Vi ved ikke, hvor stor en gruppe, vi taler om. Og mænd i målgruppen ved måske heller ikke, om de har behov for forebyggende hjælp, før det er for sent, tilføjer hun og forklarer, at rigtig mange friske og rørige mænd kan være ressourcestærke som 70-årige og ende som ensomme fem år senere, fordi deres livssituation har ændret sig.

- Her vil vi gerne gøde jorden i mellemtiden og tilbyde forebyggende hjemmebesøg, så vi kan spotte dem, der har brug for hjælp og lave opsøgende arbejde på udsatte grupper, siger hun og tilføjer, at tilbuddet står åbent for alle enlige mænd over 65, der bor i eget hjem og ikke i forvejen modtager praktisk daglig hjælp fra kommunen.

 

FAKTA:

Er du - eller en du kender – enlig mand på +65 år, så kan du kontakte Sundhedscenter Vest for at aftale tid til et besøg og en snak om trivsel og sundhed i hverdagen, aktiviteter og støttemuligheder i kommunen samt råd og vejledning, så små problemer ikke vokser sig større.

Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til alle borgere over 65 år, som ønsker det - så kvinder er naturligvis også altid velkomne til at henvende sig.