6. december 2019

Småbørn kommer mindre til lægen akut i Ringkøbing-Skjern Kommune

stockbillede

En god og tæt kontakt med sundhedsplejersken og viden om, hvordan man observerer syge børn, kan være forklaringen på, at forældre til børn mellem 0-2 år i Ringkøbing-Skjern Kommune ligger 20 procentpoint under landsgennemsnittet, når det handler om at kontakte vagtlægen eller sygehuset akut om deres børn.

Kinderne blusser, temperaturen nærmer sig de 39 grader og hvornår var det nu, at barnet drak noget sidst? For forældre til et barn under to år er dette scenarie velkendt, men når forældre på landsplan vælger at gribe telefonen og søge råd hos vagtlæge eller sygehus, så er der en tendens til at vestjyske småbørnsforældre ser det an lidt længere.

På landsplan har halvdelen af alle 0-2-årige børn minimum én årlig akut kontakt til sygehuset eller vagtlægen. I Ringkøbing-Skjern Kommune gælder det kun fire ud af ti børn under to år.  Og hvor man på landsplan har 100 akutte kontakter, så kommer der kun 79 fra småbørnsforældre i Ringkøbing-Skjern. Det viser en ny rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed  

Interessen for de akutte kontakter til sundhedsvæsenet skyldes et fokus på at forebygge unødvendige kontakter, så vagtlæger og sygehuspersonale kan bruge deres tid på de mere alvorligt syge patienter. Relativt set er småbørn den befolkningsgruppe der har flest kontakter til sygehus eller vagtlæge, og antallet af børn i alderen 0-2 år forventes at stige med 15 procent over de kommende 10 år.

- Jeg vil gerne slå fast, at hvis man er bekymret for sit barn uden for lægens åbningstid, så skal man selvfølgelig tage kontakt til vagtlæge eller sygehus. Og det gør forældrene i Ringkøbing-Skjern også. Vi ved, at de børn, der har behov for akut lægehjælp, også får hjælpen. Så det er på de unødvendige henvendelser, at vi ligger under landsgennemsnittet, og det er selvfølgelig rigtig godt, siger Jette Haislund, leder af sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

God relation til sundhedsplejen bringer henvendelser ned
Rapporten viser, at mange forskellige faktorer spiller ind på, hvor tit småbørnsforældre henvender sig akut om deres børn. Har man fx som forældre en lav uddannelse eller er man selv ofte ved lægen, så slår det ud i en hyppigere kontakt til vagtlæge eller sygehus om barnet.

Omvendt viser rapporten, at sundhedsplejens indsats og en afstand på over 20 kilometer til vagtlæge eller sygehus kan trække i retning af færre henvendelser.

I Ringkøbing-Skjern Kommune får alle førstegangsfødende besøg af sundhedsplejen i alt syv gange i løbet af graviditeten og barnets første leveår samt yderligere et besøg, når barnet er mellem 15 og 18 måneder gammelt. Flergangsfødende får også tilbudt graviditetsbesøg, fire besøg i barnets første leveår og endnu et ved 15-18 måneder.
Derudover er der mulighed for at møde op til åben rådgivning hver torsdag i Ringkøbing, Tarm og Videbæk, samt daglig telefonisk rådgivning. Tiltag som i rapporten angives at nedbringe antallet af unødvendige henvendelser:

- Vi vægter en tæt og tryg kontakt med forældrene, hvor vi tilstræber, at det er den samme sundhedsplejerske, som besøger familien og rådgiver om de spørgsmål, der fylder for forældrene, fortæller Jette Haislund, og fortsætter:

- Vi gør også meget ud af at forklare, hvad man skal holde øje med, når barnet er sygt: Vil barnet drikke og er det nemt at komme i kontakt? I så fald kan feberen godt være ret høj, uden man behøver tage kontakt til vagtlægen. Men det er selvfølgelig vigtigt at have den rette viden og kende tegnene, og det tror jeg, vi lykkes godt med at formidle, siger Jette Haislund.

Fakta
Find sundhedsplejens kontaktoplysninger og tilbud her

Alle kommuner i Region Midtjylland er med i Sundhedsplejens Telefonvagt, som kan kontaktes på telefonnummer 70 20 80 18 alle dage mellem klokken 17-19.