10. december 2019

Landsbypedellerne søger arbejde

Colourbox-foto

Vinteren er lig med færre opgaver for de kommunale landsbypedeller. Derfor er det nu, du skal på banen, hvis din landsby eller forening har brug for hjælp til en opgave.

Det lyder næsten for godt til at være sandt; at der står en flok mennesker klar til at hjælpe med praktiske opgaver a la at få malet et stakit eller væltet en hæk. Og det er da også kun borger- og sogneforeninger samt idræts- og fritidsforeninger, der kan gøre brug af den kommunale landsbypedelordning, Projekt VERDE.

Til gengæld er der god chance for, at foreningens ansøgning om hjælp vil blive imødekommet, for på grund af vintertiden står kommunens landsbypedeller i øjeblikket næsten uden opgaver i kalenderen.

Projekt VERDE, der har eksisteret i Ringkøbing-Skjern Kommune i 6 år, er beregnet til at give de lokale frivillige ildsjæle lidt aflastning i form af en hjælpende hånd til ad hoc opgaver. Den administreres af KompetenceCenter Ringkøbing, hvor borgere i nyttejob og aktivering dermed kan være med til at give et serviceløft i lokalområderne.

- Mange af landsbypedellerne er unge mellem 18 og 30 år, der modtager uddannelseshjælp i en periode, inden de f.eks. starter på en egentlig uddannelse. Ideen er, at give de lokale ildsjæle en hjælpende hånd, så de i højere grad kan koncentrere sig om at udvikle nye tiltag og varetage andre aktiviteter i foreningslivet, når de ikke behøver bruge tid på f.eks. at vedligeholde legepladsen, siger Carsten Gilbert Madsen, centerleder for KompetenceCenter Ringkøbing.

- I Danmark har vi en lang tradition for at have mange ildsjæle i det frivillige foreningsliv. Ildsjæle, der gør en ekstraordinær indsats for samfundet uden at blive økonomisk belønnet, forklarer han, og tilføjer:

- Men hvordan fastholder vi deres entusiasme, idérigdom og mange aktiviteter, uden at de brænder ud? Det er dét, Projekt Verde skal hjælpe med.

- For landsbypedellerne har ordningen den positive effekt, at de kommer ud og snuser til pedelarbejdet, så de måske får lyst til at få et arbejde inden for faget, siger Carsten Gilbert Madsen, og tilføjer så:

- Eller så de finder ud af, at dét gider de i hvert fald ikke, så de må hellere se at komme i gang med den uddannelse…

Godt at få gjort

Landsbypedellerne møder ind på KompetenceCenteret i Ringkøbing hver morgen, smører en hurtig madpakke, pakker grensakse m.v. og kører så i teams ud i landsbyerne i hele kommunen og udfører ”landsbypedelarbejde”. De må ikke tage arbejdet fra en ordinær ansat eller udføre farligt arbejde som f.eks. at fælde træer, men de må supplere den frivillige indsats.

- Præcis hvilke opgaver der kan løses, og omfanget af opgaverne, vil variere fra område til område, og tage udgangspunkt i et udspil fra den enkelte forening eller landsby og landsbyklynge, fortæller Carsten Gilbert Madsen, og tilføjer, at opgaverne skal have karaktér af ’godt at få gjort’, snarere end ’absolut nødvendigt at få gjort’.

- Vi skal ikke lave opgaver, som andre skal leve af at udføre, forklarer han.

Opgaverne skal altså tilføje herlighedsværdi i lokalsamfundene uden at have karaktér af arbejde, man ellers var nødt til at betale sig fra at få gjort. Desuden skal opgaverne udelukkende være af periodisk karakter, og kan derfor ikke være noget der ligner permanent vedligeholdelse. Og endelig må opgaverne for så vidt muligt ikke have en fast deadline.

Carsten Gilbert Madsen peger på, at størsteparten af de opgaver landsbypedellerne udfører handler om pleje af grønne områder. Derfor er der naturligt nok også mest efterspørgsel efter landsbypedellerne i sommerhalvåret.

Bekæmpelse af hybenroser og opsamling af al den tang, der driver ind i Ringkøbing Havn, når vinden er i syd, er blandt de opgaver, landsbypedellerne i øjeblikket udfører – selvom de fortrinsvist arbejder i landsbyerne og ikke i kommunens fem centerbyer.

Men 10-15 landsbypedeller kan hurtigt få en opgave fra hånden, så derfor opfordres borger- og sogneforeningerne samt idræts- og fritidsforeningerne rundt om i kommunen til at sende en forespørgsel via e-mail til adressen verde[mail]rksk.dk hvis der er opgaver, der mangler et par hænder – eller tyve - i løbet af vinteren.

 

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune står bag landsbypedel-ordningen, Projekt VERDE, der administreres af KompetenceCenter Ringkøbing.

Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke bliver løst i dag, eller som bliver løst af frivillige.

Opgaverne til landsbypedellen kan være alt fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer, opførelse af mindre ting eller rydning af arealer med henblik på etablering af noget nyt.

Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet.

Opgaver som landsbyerne kan få hjælp til er f.eks.:

•Vedligehold og rengøring af udendørsarealer

•Beskæring af træer

•Vedligehold af borde og bænke

•Eftersyn og rengøring af shelterpladser

•Almindelig forskønnelse af landsbyen

•Pleje af offentlige arealer

•Vedligeholdelse af stisystemer

•Skiltning - vask og vedligeholdelse

•Medhjælp ved arrangement

•Fremstilling fra eget værksted: Blomsterkasser, borde-bænke

•Sikring af zoner omkring vandløb

 

Læs mere om landsbypedelordningen på https://www.rksk.dk/om-kommunen/centerbyer-landsbyer-og-landdistrikter/landsbypedel