17. december 2018

Udkast til ny ældrepolitik justeret efter borgermøde

Udkast til ny ældrepolitik justeret efter borgermøde

Omkring 85 borgere tog imod invitationen til at debattere den kommende ældrepolitik for Ringkøbing-Skjern Kommune på et borgermøde i Aktivitetscenter Skjern. Som følge af borgernes input på mødet, er der nu justeret i ordlyden i en af de to bærende målsætninger, ligesom meldingerne fra borgermødet vil sætte sig spor i mål og indsatser.

Snakken gik og deltagerne drøftede livligt og engageret det udkast til to målsætninger, som en arbejdsgruppe bestående af politikere og repræsentanter fra interesseorganisationer, råd og kommunens ansatte i fællesskab har formuleret.

- Jeg vil gerne på hele arbejdsgruppens vegne takke for det store engagement. Vi lyttede os frem til, at der generelt var bred opbakning til vores udkast. Samtidig blev vi bestemt inspirerede af konkrete ændringsforslag, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lennart Qvist.

Arbejdsgruppen har på dets seneste møde drøftet de forskellige input og er enige om, at der er mange gode kommentarer og idéer, som vil blive taget med i det kommende arbejde med politikken. Der skal nemlig også udarbejdes mål og konkrete indsatser, som skal sikre, at politikken bliver til virkelighed. Og så har arbejdsgruppen besluttet en ændring i ordlyden af en af de to overordnede målsætninger på baggrund af borgermødet:

- Vi har tilføjet ordet trygt til en af målsætningerne, da netop tryghed fyldte en del i drøftelserne i flere af grupperne, og det bidrager med en vigtig vinkel til målsætningen, siger Lennart Qvist.

På borgermødet kom der også fokus på andre relevante emner, som f.eks. ønsket om endnu mere information om aktivitetstilbud og muligheder for ældre i kommunen. Det bliver der også fulgt op på, ligesom udvalget vil gøre sig umage med at forklare tankerne bag politikken, når den er endeligt vedtaget.

I den kommende tid arbejdes der videre med ældrepolitikken, som i lighed med de øvrige politikker skal vedtages af byrådet til april. Inden da har borgere, foreningslivet og erhvervslivet endnu en mulighed for at påvirke formuleringen af samtlige kommunens politikker medio januar. Mere information følger på rksk.dk

 

Fakta

Udkast til målsætninger for ældrepolitikken:

-At sikre et værdigt og trygt ældreliv med respekt for den enkeltes situation, ressourcer, selvbestemmelse og mulighed for at bidrage. Det sker i samarbejde og mellem borgeren, pårørende og medarbejdere for at opnå de bedste betingelser for god livskvalitet uanset alder og helbred.

-Med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for eget liv, at sikre mulighed for et sundt og aktivt ældreliv gennem gode måltider, aktiviteter, bevægelse, boformer og deltagelse i meningsfulde fællesskaber.