10. januar 2018

Et hyldestår for frivilligheden

Et hyldestår for frivilligheden

Knap har røgen fra det store afslutningsshow på Kulturhovedstadsåret i Aarhus og de øvrige 19 kommuner i Region Midtjylland lagt sig i værtsbyen Hvide Sande, før Aarhus i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune tager fat på endnu et europæisk hovedstads-år. Denne gang det Europæiske Frivillighedsår.

Europæisk Frivillighedshovedstad sparkes her i kommunen i gang søndag den 21. januar kl. 15-20 i ROFI-Centret i Ringkøbing, hvor alle lokale, frivillige foreninger og organisationer har fået en invitation til at deltage i en workshop om frivillighed. Via livestreaming fra åbningseventen i Aarhus vil der om aftenen være taler fra bl.a. kronprinsesse Mary, regionsformand Anders Künau samt Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard.

- Det er en unik kyst-til-kyst-begivenhed, hvor vi kan hylde vores mange frivillige og udveksle erfaringer og gode historier på frivillighedsområdet, siger fungerende leder af FrivilligVest i Skjern, Claus Brodtkorb, om de parallelle åbningsevents i Ridehuset i Aarhus og i Ringkøbing.

En håndsrækning

Egentlig er det Aarhus, der kan prale af titlen som Europæisk Frivillighedshovedstad 2018. Men da Ringkøbing-Skjern og Aarhus Kommune konkurrerede om titlen, aftalte man, at vinderen skulle række hånden ud til den anden part.

- Aarhus løb med titlen, men Ringkøbing-Skjern Kommune er en naturlig partner. Ringkøbing-Skjern Kommune står stærkt i forhold til frivillighed; 57 procent af befolkningen her laver frivilligt arbejde, fortæller Claus Brodtkorb.

Han peger desuden på, at de to kommuner supplerer hinanden godt som større bykommune versus kommune i landdistrikterne.

- I byerne er de mere udfordret på det sociale område og har i faktiske tal flere frivillige kræfter at råde over. Men i Ringkøbing-Skjern Kommune er frivilligheden en del af vores DNA. Vi er jo nærmest danmarksmestre i frivillighed og en meget stor andel af befolkningen er engageret i frivilligheden.

Claus Brodtkorb fremhæver, at Landdisktriktspolitikken og -problematikken står højt på dagsordenen i hele Europa. Et af formålene med frivillighedsåret er netop, at der skal erfaringsudveksles og videndeles både mellem Aarhus og Ringkøbing-Skjern og videre ud i Europa.

En hyldest til de frivillige

Hovedstadsåret baner vej for et år med fokus på frivillighed og medborgerskab, og under sloganet ”Fra tanke til handling” er ambitionen, at frivillighedsåret bliver udviklet og ført ud i livet af lokale med trang til at skabe og gøre noget for fællesskabet.

Formålet er at fejre, synliggøre og anerkende al den frivillighed, der foregår overalt og som skaber fællesskaber og binder hverdagen sammen for mange. Eller med andre ord at hylde de små og store frivillige indsatser, der gør hverdagen sjovere eller bedre for andre.

Et af de emner, der vil blive vendt og drejet på workshoppen i Ringkøbing er desuden, hvordan man sikrer at de gode erfaringer bliver delt og inspirerer andre, samt, at Europæisk Frivillighedshovedstad 2018 bliver det bedste år for alle frivillige.

Desuden er det håbet, at frivillighedsåret vil skabe kontakter og netværk på kryds og tværs af organisationer og foreninger ligesom Claus Brodtkorb håber, at rigtig mange deltagere går fra workshoppen i ROFI-Centret med ny inspiration og ny iver efter at gøre en forskel i lokalsamfundene.

- Det er i virkeligheden ét stort netværksarrangement, og jeg håber, at der kommer nogle engagerede mennesker, der vil give deres fortælling videre til andre og inspirere. Ildsjæle bliver smittet af ildsjæle – og vi har så mange gode historier og så mange ildsjæle rundt omkring, siger han.

 

FAKTA

FrivilligVest har modtaget en bevilling på 470.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Ildsjælepulje. Beløbet dækker bl.a. workshoppen og åbningsarrangementet den 21. januar og en konference om frivillighed, der afholdes til sommer.