11. januar 2018

Mest tandsundhed for pengene: den kommunale tandpleje justerer i programmet

Mest tandsundhed for pengene: den kommunale tandpleje justerer i programmet

Det lyder som en økonomisk besparelse, når den kommunale tandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune for fremtiden kun indkalder kommunens børn og unge op til 18 år til periodiske tandeftersyn hver 18. måned i stedet for som vanligt én gang årligt. Men der er faktisk tale om at udnytte den nuværende økonomiske ramme bedst muligt – at få mest mulig tandsundhed for pengene.  

Omlægningen er sket på baggrund af viden og erfaring fra andre kommuner, og det forventes, at effekten af den ændrede indkaldelsesfrekvens bliver færre huller – og en generel reduktion af børn og unge med tandsygdomme i kommunen.

- Noget af den tid vi tidligere har brugt på at ekspedere børn og unge med sunde tænder og god mundhygiejne, kan vi nu frigive til arbejdet med de børn, der har tandsygdomme. Det er de børn, vi skal indkalde hver fjerde eller sjette måned, så vi som fagfolk kan koncentrere vores tid og faglighed om at arbejde med deres problemer, forklarer Ulla Henningsen, overtandlæge i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Ulla Henningsen understreger, at der stadig er afsat en halv time til konsultationen af børn uden tandproblemer, hvor der foruden et tandeftersyn også tales om forebyggelse og god mundhygiejne. Desuden har forældrene et ansvar for deres børns tandhygiejne – også ind imellem besøgene hos den kommunale tandpleje, tilføjer hun:

- Vi er fagfolk og det giver god mening, at vi bruger vores faglighed på de børn, der har problemer – ikke på pr automatik at undersøge børn med gode tænder.

Forebyggelse frem for alt

Når det gælder de yngste af børnene i kommunen, nemlig dem på 8 måneder til 3 år, øger den nye sundhedsplan derimod frekvensen af konsultationer hos en klinikassistent fra tre til fire gange efter devisen om, at godt begyndt er halvt fuldendt.

- At få behandlet huller er en stor belastning for små børn - og fordi de ikke kan forstå meningen med behandlingen, indebærer det desuden en risiko for udvikling af tandlægeangst. Det giver derfor god mening at prioritere denne aldersgruppe, forklarer Ulla Henningsen og tilføjer:

- Med små børn vinder vi meget med forebyggelse i forhold til helbredelse. Desuden er forebyggelse typisk langt billigere end behandling, siger hun.

Andre punkter i kommunens nye sundhedsplan, der blev vedtaget på Børne- og Familieudvalgets sidste møde før nytår, er en øget brug af røntgenbilleder til at finde forstadiet til huller, så egentlige huller kan forebygges med bedre tandbørstning og pensling med fluor. Derudover stilles der for fremtiden større krav til børn og unges tandhygiejne, hvis de skal have reguleret tænderne:

- Vi vil være mere konsekvente; er tænderne ikke rene, så får du ikke bøjle på. Det siger vi ud fra en betragtning om, at man altid kan få rettet sine tænder – også som voksen, selvom det så selvfølgelig bliver for egen regning. Men man kan ikke omgøre de udborede tænder med fyldninger, der kommer som en konsekvens af en bøjle, hvis man ikke sørger for at børste tænderne godt nok, siger Ulla Henningsen.