10. januar 2023

Femdobling i antallet af sosu-elever fra Ringkøbing-Skjern Kommune

IGU-sosu elever fra RKSK. De har sagt god for brugen af fotoet. Merete

11 unge gymnasieelever fra Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt at tage den fireårige kombinerede gymnasie- og social- og sundhedsassistentuddannelse EUX-Velfærd.

Det betyder, at eleverne fra Ringkøbing-Skjern Kommune fylder godt op i EUX-Velfærdsklassen på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland i Herning, når de den 16. januar møder ind til undervisning efter det første halve basisår som gymnasiestuderende.

I en tid, hvor kommuner i hele landet mangler social- og sundhedsuddannede udgør de 11 studerende da også godt og vel en femdobling i forhold til EUX-Velfærdoptaget fra Ringkøbing-Skjern Kommune i januar 2022, hvor kun to elever valgte kombinationen.

- Det er så livsbekræftende, siger Birthe Nyrup Dahl.

Hun er uddannelsesansvarlig på Sundheds- og omsorgsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og har som sådan set, hvordan manglen på social- og sundhedsuddannede sætter sig spor i ubesatte stillinger og vagtplaner, der kan være svære at få til at gå op, i hjemmeplejen og på kommunens ældrecentre.

- Det er en gave, at så mange unge har lyst til at gå den vej i deres uddannelsesvalg. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi gjort meget for at oplyse om uddannelsen, men jeg tror primært, det er de unges netværkspersoner, der skal have ros. UU-vejlederne på folkeskolerne, friskolerne og på efterskolerne gør et rigtig godt stykke arbejde med at få fortalt, at der er et virkelig godt alternativ til den almindelige studentereksamen, fortsætter Birthe Nyrup Dahl.

Hun peger på, at de unge også i høj grad tager inspiration fra hinanden og kommer i flok fra f.eks. en efterskole eller en landsby.

Studenterhue og arbejdserfaring

Med en EUX-Velfærd bliver eleverne - udover de almindelige gymnasiefag - også undervist i social- og sundhedsfaglige fag, ligesom de undervejs i skoleforløbet kommer i praktik i hjemmeplejen og på ældrecentre hjemme i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Når de om tre et halvt år står som færdiguddannede social- og sundhedsassistenter med studenterhue på hovedet, har de 11 elever dermed både arbejdserfaring og eksamensbevis med sig videre ud i livet.

- Dét man kan give os i kommunen ros for er, at vejledere, ledere og kolleger ude i enhederne passer rigtig godt på de unge, når de kommer ud i praktik. Vi hjælper dem, når livet gør ondt, eller når uddannelsen eller andet give udfordringer. Og vi lytter til dem og flytter dem, hvis der er behov for det, fortæller Birthe Nyrup Dahl og tilføjer, at der er en fast struktur omkring f.eks. vejledning og introduktion, ligesom der er mange muligheder for individuelle hensyn.

- Krigen i Ukraine og coronasituationen har gjort os alle lidt mere frygtsomme i forhold til, hvad vi kan bidrage med til et samfund, der vakler lidt. Jeg tror, at mange føler en slags kald og oplever stor mening med dette valg inden for sundhedssektoren, og det støtter vi dem gerne i. De kan mærke, at der er brug for dem i faget, forklarer Birthe Nyrup Dahl.

Også på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er der tilfredshed med de mange nye EUX-Velfærdelever fra Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Vi meget glade for den udvikling, at flere unge i Ringkøbing-Skjern Kommune har fået øjnene op for EUX-Velfærdsuddannelsen, som udover at kombinere studenterhuen med social- og sundhedsassistent-uddannelsen også giver mulighed for videreuddannelse på et senere tidspunkt i livet, hvis den unge ønsker dette. Generelt er der behov for mange flere uddannede indenfor sundheds- og plejesektoren, så vi hylder det gode rekrutterings- og vejledningsarbejde, de har ydet i Ringkøbing-Skjern Kommune - og glæder os til at tage imod de 11 elever på GF2 midt i januar, siger direktør Inge Dolmer.

En god start

Udover de 11 nye EUX-Velfærdselever er antallet af elever fra Ringkøbing-Skjern Kommune til den ordinære social- og sundhedsassistentuddannelse også godt og vel fordoblet bl.a. takket være et godt samarbejde med Jobcenteret.

- Vi har kolleger, der trækker rigtig mange voksne til voksenlærlingepladserne på social- og sundhedsuddannelserne, ligesom kursusforløbene for nye medborgere fra hele verden er vigtige i forhold til en forbedret rekruttering. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej og håber den gode start på det nye år, må fortsætte i de kommende optag i løbet af 2023 og i årene fremover, siger Birthe Nyrup Dahl.

 

FAKTA:

EUX-Velfærd er en fireårig uddannelse, der kombinerer en studentereksamen med en sundhedsfaglig uddannelse - og åbner for muligheden for en videregående uddannelse. Eleverne er i praktik i løbet af uddannelsen og får løn frem for SU.

Optagelse til EUX-Velfærd sker via den koordinerede tilmelding.

Læs mere om uddannelsen på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllands hjemmeside her: https://www.sosumv.dk/eux-velfaerd