5. februar 2021

Husk at svare: Helbredsundersøgelse påvirker dine sundhedstilbud

Husk at svare: Helbredsundersøgelse påvirker dine sundhedstilbud

Undersøgelsen ’Hvordan har du det?’ er netop blevet sendt ud til 70.000 midtjyder. Svarene fra undersøgelsen har betydning for kommunens sundhedstilbud.

Rygestop, misbrugsbehandling, genoptræning efter indlæggelse… Måske tænker du ikke over det i det daglige, men det er kommunen, som har ansvaret for sundhedsfremme og forebyggende tiltag.

Kommunens sundhedspolitik tager blandt andet udgangspunkt i undersøgelsen ’Hvordan har du det’, der gennemføres hvert fjerde år, og derfor håber formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg også på en høj svarprocent lokalt i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Vi bruger informationerne fra undersøgelsen rigtig meget ind i prioriteringen af ressourcer og i de overordnede mål for sundhedspolitikken, siger Lennart Qvist.

- Jo bedre vi kender udgangspunktet, desto bedre kan vi ramme rigtigt hos borgerne med de aktiviteter og tilbud, vi sætter i værk, fortsætter han.

Deltagerne i befolkningsundersøgelsen er tilfældigt udvalgt, men på en måde, så de repræsenterer befolkningen i forhold til alder, køn med mere.

Hvis man er udvalgt til at besvare undersøgelsen kommer spørgeskemaet i e-Boks, eller per brevpost, hvis man er undtaget fra digital post.

Coronakilo og snus
Oven på et helt særligt år præget af corona bliver deltagerne også spurgt om eventuelle coronakilo, hvor meget de har fået rørt sig, og om hvordan deres mentale trivsel er blevet påvirket af  coronakrisen. Unge deltagere bliver også spurgt ind til deres brug af blandt andet snus.

Også spørgsmål som kostvaner, og hvordan man sover, er med i undersøgelsen, der kommer hele vejen rundt om borgernes sundhed.

Se resultater fra tidligere undersøgelser på www.hvordanhardudet.rm.dk
 

FAKTA           

·  I Region Midtjylland indsamles spørgeskemaerne: Hvordan har du det? fra den 5. februar til den 13. maj 2021

· Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel

· For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling:

· Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen

· I Region Midtjylland får 70.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet

· Region Midtjylland udsender to forskellige spørgeskemaer: et til unge (16-24 år) og et til voksne (25 år og opefter).