2. februar 2021

Skolerne genåbner for de mindste elever

colourbox

Forældrene opfordres til at følge med på Aula

Til forældrene er der et påbud om visir eller mundbind, hvis de vil ind på skolen og aflevere deres barn. Alternativt må de aflevere uden for skolen.

Og eleverne i folkeskolens mindste klasser skal blive i deres klasses sociale boble både i timerne og i frikvartererne.

Sådan lyder et par af de restriktioner, der møder elever og forældre, når skolerne mandag den 8. februar genåbner for fysisk undervisning for de yngste elever i 0.-4. klasse.

Genåbningen, der blev annonceret på et pressemøde mandag aften, har været imødeset med spænding på skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, efter at eleverne har været hjemsendt til fjernundervisning siden umiddelbart før jul.

- På skolerne glæder de sig til igen at kunne tage imod de yngste elever, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning - og tilføjer så:

- Men det bliver ikke til en normal skoledag. Vi har ikke fået de nøjagtige retningslinjer fra ministeriet endnu, men vi ved, at vi fortsat kommer til at køre med nødundervisning.

Nødundervisningen giver mulighed for ad hoc-løsninger i skolen og betyder, at forældrene ikke kan forvente, at deres børn bliver undervist i alle fag eller i lige så mange klassetimer som normalt.

- Vi forventer at udfylde den tid, hvor børnene normalt er på skolen, men forholdet mellem, hvornår børnene er i klassen og hvornår de er i SFO’en bliver op til den enkelte skole at balancere lokalt, forklarer Flemming Nielsen.

På samme måde er det op til den enkelte skoleledelse at vurdere, om lærere i risikogruppen kan flyttes til fjernundervisning af f.eks. en klasse på mellemtrinnet i stedet for fysisk at skulle undervise en klasse i indskolingen.

- Undervisningsministeren var ret klar i mælet på pressemødet; genåbningen af indskolingen er en nålestiksåbning, hvor det stadig gælder om, at vi skal passe på hinanden. Lærerne er derfor også kun på skolen for at undervise, ikke for at holde møder – og der skal så få lærere ind i hver klasse som muligt, tilføjer Flemming Nielsen.

Han opfordrer til, at man som forælder holder sig orienteret via Aula.

Som noget nyt må andet personale end pædagoger og lærere nu også bære visir, og på sigt forventes det, at der bliver kviktest-kapacitet nok i kommunen, til at de mobile testenheder kan køre ud på skoler og daginstitutioner og teste.

Eleverne på specialområdet fortsætter som hidtil.