2. juli 2022

Ambitiøs klimapolitik i Naturens Rige

Ambitiøs klimapolitik i Naturens Rige

Da byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune tidligere på måneden vedtog kommunens nye klimapolitik, sagde de samtidig ja til en række meget ambitiøse mål.

Naturens Rige, der i forvejen er udnævnt som Danmarks klimakommune nr. 1, forpligter sig på at være selvforsynende med vedvarende energi i 2024, et fossilfrit område i 2040 og såvel CO2-neutral som robust over for klimaforandringer i 2050.

- Herudover har vi et delmål om, at vi allerede i 2025 skal have reduceret CO2-udledningen med 50-54 procent i forhold til 1990-niveauet og med 70 procent i 2030 – vel at mærke i en kommune, der i høj grad lever af landbrug og industriel produktion, siger formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg, viceborgmester Søren Elbæk.

Han tilføjer, at målet for netop landbrug og skovbrugssektoren er en reduktion i forhold til 1990-udledningen på 55-65 procent i 2030. Det svarer til den nationale målsætning.

Forslag fra borgerne

I forlængelse af klimapolitikken skal byrådet til september godkende kommunens klimaplan. Allerede nu indeholder klimaplanen over 30 indsatser for en grønnere fremtid.

- Vi vil bl.a. arbejde med udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, biokul, biogas, Power-to-X, elektrificering af transporten samt klimatilpasning. Alt sammen selvfølgelig i samskabelse med borgere og erhvervsliv, siger klimakoordinator Pernille Hagen.

I udviklingen af planen har kommunen løbende samlet ideer og input fra mange forskellige grupper, blandt andet på online portalen voresklima.rksk.dk.

- Når planen er vedtaget, skal vi i tæt dialog med borgere og erhvervsliv finde ud af, hvordan vi skal realisere de tiltag, politikerne sender videre til handlingsplanen. Vi skal bl.a. kigge på, hvor man kan slå flere fluer med ét smæk, og f.eks. få både lokal udvikling, smuk natur og klimagevinster, siger Pernille Hagen.

Opbakning til klimaarbejdet

For netop at inddrage borgerne har kommunens afdeling for Analyse og Effekt netop gennemført kvalitative interviews med 30 tilfældigt udvalgte borgere for at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem, når kommunen arbejder med klima.

- Vi var interesserede i at vide, om vi havde borgerne med os i arbejdet for den grønne omstilling, fortæller Pernille Hagen og tilføjer:

- Og dét kan vi heldigvis se, at det har vi.

I endnu en undersøgelse foretaget i marts 2022 blandt de knap 2.000 borgere i kommunens Borgerpanel, bakker 87 procent da også op om kommunens aktive indsats for klima og bæredygtighed. Noget, der glæder Søren Elbæk:

- Som politikere har vi udstukket en ambitiøs retning på vegne af den grønne omstilling. Derfor er det rigtig rart at vide, at borgerne også bakker op om kommunens indsats for en bæredygtig fremtid, siger han.

 

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i det forpligtende klimasamarbejde DK2020. Til oktober skal kommunes klimaplan godkendes af den grønne tænketank Concito. Indtil da skal politikerne arbejde med de konkrete handlinger, der skal skyde klimaarbejdet i gang.

Se pressemeddelelse fra den 2. juni 2022 om borgernes holdning til klimaarbejdet her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/juni/markant-opbakning-til-klimaindsatsen-i-naturens-rige