1. juli 2020

Nyt projekt skal undersøge oversvømmelse i Ringkøbing Skjern kommune

colourbox

Som led i det EU-støttede projekt C5a har stat, region og kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema, som de håber, at mange indbyggere i kommunen vil hjælpe med at svare på.

- Ringkøbing-Skjern Kommune indgår som en slags ”levende laboratorium” i projektet, som skal ende med, at vi finder frem til en model, der kan bruges i arbejdet med klimatilpasning i forhold til oversvømmelse, uanset om den kommer fra havet, vandløbene, fra højtstående grundvand, langtidsregn eller skybrud, siger Ivan Thesbjerg, afdelingsleder i land og vand i kommunen og ankermand på projektet.

Han tilføjer:

- Det vil være en stor hjælp, hvis flest muligt af de grundejere, der har oplevet oversvømmelser inden for de senere år, vil hjælpe os med at svare på det korte spørgeskema.

Foruden at skabe et overblik over hyppigheden af oversvømmelser og deres udbredelse skal undersøgelsen også belyse de gener, som både fastboende og sommerhusejere oplever, og de initiativer, som de evt. sætter i værk for at forhindre skader på huse og afgrøder.

Ivan Thesbjerg understreger, at man kan deltage, uanset om man har helårsbeboelse eller sommerbolig i kommunen, og at besvarelsen er anonym.


Spørgeskemaet findes på  kommunens Facebook-side og på Kystdirektoratets hjemmeside på adressen: www.kyst.dk

Vand fra det jyske højland
Men hvorfor er det lige Ringkøbing-Skjern Kommune, som er blevet sat under lup i et EU-projekt, der foruden Danmark har deltagelse af Holland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, og Belgien?


Det er der ifølge de deltagene partnere en god forklaring på:

- Ringkøbing-Skjern har et meget stort vandopland. Det er fx den meget vandrige Skjern Å, som udmunder i fjorden og afleder vand fra hele det midtjyske område. Samtidig er Ringkøbing og de mindre omliggende byer kun adskilt fra Vesterhavet af en relativt smal tange, så Ringkøbing-Skjern kommune er en oplagt samarbejdspartner i projektet, der handler om at håndtere oversvømmelse fra alle kilder i vandsystemet, siger Kystteknisk chef Per Sørensen fra Kystdirektoratet.

- Også højtstående grundvand har allerede givet udfordringer netop i dette område, tilføjer Christian Dehlbæk, der deltager i projektet som repræsentant for Region Midtjylland og som gennem sine erfaringer i et andet EU-projekt, Coast-to-Coast-Climate-Challenge har beskæftiget sig med terrænnært grundvand.

Syv projekter samles i én model

Gennem en årrække har EU-lande i nordsøregionen samarbejdet i syv projekter, der hver for sig og hver på sin måde, beskæftiger sig med udfordringer fra stigende vandmængder.


Der opstod et ønske om at samle erfaringerne fra alle syv projekter i ét, der kan blive udgangspunkt for en koordineret tilgang til forebyggelse og håndtering af alle former for oversvømmelse.

Uanset om der er tale om oversvømmelse fra hav og fjord, åer, der går over deres bredder, skybrud, der oversvømmer gaderne, eller grundvand, der står højt mellem husene bag digerne.

I 2018 blev Holland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien og Danmark enige om at igangsætte et sådant projekt. Projektet fik det mundrette navn Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation (C5A). Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

De danske partnere er Region Midtjylland og Kystdirektoratet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.
 

Fakta om C5a

Metode og proces
Klimaforandringerne er undervejs og venter ikke på, at der ligger en tilpasningsplan klar. C5a er derfor et hurtigt-arbejdende projekt, der er enkelt opbygget i fire faser.

Afdækning:  Udarbejdelse af fælles terminologi og etablering af en Policy Learning Group, som blandt andet bidrager med eksempler på, at en helhedstilgang er relevant.

Udvikling:  Resultaterne ”suges” ud af de syv relevante Interreg-projekter og bearbejdes til at danne grundlag for en fælles helhedsorienteret tilgang.

Implementering: C5a-konceptet og den helhedsorienterede tilgang anvendes i syv nye studie-projekter, i Danmark er det Ringkøbing Fjord, for at udvikle håndgribelige og evidensbaserede eksempler på, hvordan den helhedsorienterede tilgang kan anvendes bredt i Nordsø regionen.

Integrations- og syntese: Resultaterne vil blive præsenteret gennem deltagernes netværk og det endelige resultat bliver en praktisk guide til myndigheder og planlæggere samt en hvidbog om den helhedsorienterede tilgang til klimatilpasning.

Læs mere på hjemmesiden her https://northsearegion.eu/c5a/about/