11. juni 2024

Mangler din forening unge frivillige?

Colourbox

Lokale foreninger får chancen for at møde unge og rekruttere frivillige, når Ringkøbing-Skjern Kommune senere på året afholder frivilligbasar for 2.200 elever på ungdomsuddannelserne. Basaren skal bl.a. vise de unge, hvor meget man får igen, når man arbejder frivilligt.

Der er længe til september, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes frivilligkoordinator i samarbejde med FrivilligVest afholder temadage om frivillighed for 2.200 unge på ungdomsuddannelserne i kommunen.

Men allerede den 1. juli er der tilmeldingsfrist for de lokale foreninger og organisationer, der gerne vil deltage i frivilligbasaren. Ved at tilmelde sig, får de en chance for at fortælle, hvordan de unge kan lære en masse ved at gøre en indsats i netop deres forening.

Derfor vil kommunens frivilligkoordinator Emil Sloth Sig gerne høre fra foreningslivet.

- Frivilligheden er ikke i krise i Ringkøbing-Skjern Kommune, men vi ved af erfaring, at det kan være en udfordring for nogle foreninger og organisationer at lokke de unge til som frivillige. Derfor inviterer vi til frivilligbasar, hvor vi giver foreninger og unge en mulighed for at mødes, forklarer han.

Udover at give foreningerne en mulighed for at præsentere sig selv over for de unge, er formålet med frivilligbasaren at sikre, at unge i Ringkøbing-Skjern Kommune opdager, hvor meget det giver dem igen, at de deltager i frivilligt arbejde.

- Og så vil vi gerne være sikre på, at unge kender til bredden i det lokale foreningsliv, tilføjer Emil Sloth Sig og tilføjer:

- Frivilligheden har det godt, også blandt de unge. Men som kommune er vi meget interesseret i at holde frivillighedens gryde i kog. Det er vi, fordi vi ved, at frivilligt arbejde skaber sammenhængskraft i kommunen ved at danne relationer på tværs af sociale skel og aldersgrupper.

- Frivillighed lærer unge at tage ansvar og initiativ. Det lærer dem at lede projekter, orientere sig i en organisation og styre et budget. Frivillighed giver også socialt velvære, skaber netværk, og en følelse af at høre til og kunne gøre en forskel lokalt. En sidegevinst ved, at de unge er frivillige, kan desuden være, at det giver dem lyst til at bosætte sig i Ringkøbing-Skjern kommune som voksne.

Foredrag om frivillighed

På frivilligdagene vil foreningerne få en stand, hvor de kan præsentere sig selv. Herudover vil filosof og forsker i frivillighed, Preben Beck Astrup, holde et oplæg om glæden ved frivilligt arbejde, og om hvordan et stærkt frivilligt engagement gør alle rigere – eller som han siger: ”Med lønarbejde for du noget at leve af, men med frivilligt arbejde får du noget at leve for.”

I sit foredrag kommer Preben Beck Astrup også ind på, hvordan frivillighed bidrager til unges muligheder senere i livet - herunder hvordan frivillig erfaring prioriteres højt af dem, der ansætter i virksomhederne og i det offentlige.

Der er med andre ord grunde nok til, at både unge og foreningerne skal deltage i frivilligbasaren, der finder sted på hhv. VGT i Tarm den 16. september, i Skolebyen i Skjern den 24. september og på STX, Handelsskolen og Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing den 26. september.

Forud for frivilligbasaren har foreningerne fået lektier for.

- Vi opfordrer foreningerne til at have gjort sig nogle tanker om, hvordan de unge kan bidrage i deres forening, også hvis det bare er i en prøveperiode på 1-3 måneder. De skal også gerne være klar til at fortælle hvad de kan tilbyde de unge af gode erfaringer og oplevelser.  Jeg vil anbefale, at foreningerne definerer kort og præcist, hvilke opgaver de unge vil få, hvor, hvornår og hvor mange timer de forventes at arbejde frivilligt, foruden hvem, der får gavn af den frivillige indsats samt hvilke kompetencer og gode oplevelser, man som frivillig får af det frivillige arbejde, forklarer Emil Sloth Sig.

Interesserede foreninger kan få mere information på e-mail: emil.sig@rksk.dk eller på telefon: 20 90 36 86.

Foreninger kan tilmelde sig til en eller flere af de tre frivilligbasarer på nedenstående links

Ringkøbing på linket her: https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/113/

Skjern på linket her: https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/112/ 

Tarm på linket her: https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/111/