26. juni 2020

Hvad kan vi lære af coronakrisen?

Hvad kan vi lære af coronakrisen?

”Plejer” blev sat totalt ud af spillet i Ringkøbing-Skjern Kommune ligesom i den øvrige verden, da coronaen holdt sit indtog. Nu spørger kommunen borgere, ansatte og samarbejdspartnere, hvilke erfaringer, der er kommet ud af krisen indtil videre.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede det offentlige Danmark ned med undtagelse af de mest kritiske dele, blev det begyndelsen på en stejl læringskurve for ansatte, ledere og borgere i kommunen.

Pludselig skulle kriseberedskabsplaner stå deres test, ansatte i den nære omsorg måtte omstille deres arbejdsdag efter sundhedsfaglige retningslinjer og samtidig finde nye måder at sætte borgeren i centrum på trods af restriktionerne, mens kontoransatte med ét slag skulle kommunikere på distancen med kolleger og samarbejdspartnere fra hvert deres hjemmekontor.

- Coronakrisen har tydeliggjort, at vi kan gribe tingene an på mange måder. Der er en talemåde, der siger, at man aldrig skal lade en god krise gå til spilde. Vi ville selvfølgelig meget hellere have undværet nedlukningen og årsagen til den, men så meget desto vigtigere er det også at samle op på vores erfaringer og bruge dem til at ruste os til fremtidige kriser og til at justere vores daglige praksis ind efter vores nye erkendelser, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

Derfor er der nu en evalueringsproces i gang, som kommer hele vejen rundt om en række temaer så som, hvordan borgere og samarbejdspartnere har opfattet kommunens håndtering af krisen, IT-sikkerhed, arbejdsmiljø, omstillingsevne, distanceledelse, kommunikation til interne og eksterne modtagere og hvordan rammerne for det politiske arbejde har fungeret.

Evalueringen sigter på at komme med input til, hvad der kan gøres anderledes, hvis der opstår en lignende krisesituation i fremtiden, og hvad kommunen kan tage med videre i det daglige arbejde.

 

Borgerpanelet spørges
I begyndelsen af uge 27 vil der derfor tikke mails med spørgeskemaer ind til de cirka 2000 borgere, der er med i kommunens borgerpanel.

- Vi arbejder hele tiden på at blive bedre som kommune, derfor spørger vi af og til borgerpanelet om forskellige emner såsom frivillighed, tilfredsheden med at bo i kommunen og tilgængeligheden af handelslivet i kommunen. Denne gang har vi brug for at høre borgerpanelets mening om, hvordan de har oplevet kommunens håndtering af coronakrisen, siger Jens Peter Hegelund Jensen.

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel består af omtrent 2000 borgere på 18 år eller derover, som, fordelt på køn, alder og geografi, udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Borgerpanelet udgør ca. 4,5 procent af kommunens borgere på 18 år eller derover.   

Evalueringen løber i flere faser frem til januar 2021, og herefter fortsætter processen i et implementeringsspor, hvor organisationen tager pointerne til sig og indfører de ændringer, der ikke allerede er blevet indarbejdet.

- Vi har sagt til vores ledere i kommunen, at de naturligvis skal høste de lavthængende frugter af vores dyrekøbte erfaringer løbende. Hvis coronakrisen har synliggjort bedre måder at gå til arbejdet på, der kan indføres med det samme, så gør vi selvfølgelig det. Evalueringen og læringen er ikke begrænset til den officielle proces. Den foregår løbende og dagligt blandt vores ledere og medarbejdere, siger kommunaldirektøren.