25. juni 2020

Sandbæk Plantage er åben, men åbningen er udsat

Foto: Merete Jensen

Forsamlingsforbuddet har udsat den officielle indvielse af nyt stisystem i Sandbæk Plantage. Men skoven er altid åben, og der er allerede masser at komme efter for mountainbikere, ryttere, vandrere, jægere og andre naturelskere.

Egentlig skulle Ringkøbing-Skjern Kommunes nye kombinerede stisystem i Sandbæk Plantage have været indviet på søndag. Men corona-restriktionerne på større forsamlinger har sat en kæp i hjulet på planerne om en stor officiel indvielse.

Indvielsen blev allerede ved årsskiftet annonceret i den folder med søndagsaktiviteter, som Sundhedscenter Vest hvert år planlægger i samarbejde med naturvejledere og idrætsforeninger og Ringkøbing – Skjern kommune, og da en af søndagsaktiviteterne sidste år var indvielse af stisystemet i Snogdal Plantage, mødte ca. 250 borgere og besøgende op en søndag eftermiddag for at tage stierne i brug.

- Vi blev enige om, at vi hellere vil vente og lave et brag af en officiel indvielse, frem for at lave restriktioner på, hvor mange der måtte dukke op ude i skoven, fortæller skovfoged i Ringkøbing-Skjern Kommune, Poul Gregersen.

Han tilføjer, at stisystemet – trods corona-forsinkelse – er tæt på at være helt færdigt, og understreger, at man meget gerne må bruge skoven og stierne allerede nu.

Foreløbig er der lavet 9 kilometer kombineret gang og cykelsti i Sandbæk, der med et areal på 143 hektar er kommunens største plantage.

De nyetablerede stier er tre meter brede, og idéen er, at man cykler i en retning og går i den modsatte retning:

- Det betyder, at alle kan færdes i tryghed på stisystemet, fordi man som gående ikke risikerer at blive overhalet bagfra af en hurtig mountainbike. Det fungerer rigtig godt i Snogdal, hvor vi etablerede stier efter samme system sidste år. Der har jeg kun fået positiv respons, siger Poul Gregersen.

Ud over de to fællesstier på hhv. 6 og 3 kilometers længde er der lavet en 2,5 kilometer lang single track-rute til mountainbikere, som frivillige mountainbikere har markeret og ”forslidt”, så det er kørt til.

- Ruterne snor sig gennem bevoksningen, og området er overraskende kuperet. Man opdagede det ikke tidligere, hvis man holdt sig til grusvejene i Sandbæk, men går man en tur ad stisystemet, kommer man forbi nåletræer, løvtræer, hede, en lille højmose – og altså godt op og ned ad bakker, fortæller Poul Gregersen og lover, at man sagtens kan få sved på panden i Sandbæk – både som gående og som mountainbiker.

TREC-bane til rytterne

Dét kan man også som rytter. Især hvis man i vinter var blandt de ca. 30 ryttere, der meldte sig frivilligt til at planlægge og anlægge en såkaldt TREC-bane i Sandbæk Plantage. Foreløbig har rytterne nemlig arbejdet med banen to varme weekender i juni.

- Da vi havde åbnet stisystemet i Snogdal Plantage sidste år, kom rytterne og spurgte: ”Hvor må vi være?” Og derfor fik vi idéen til, at lave både en ridesti og en TREC-bane, der er en slags agility for heste og ryttere, i Sandbæk Plantage. Skoven er ikke stor nok til en god lang ridetur, men man kan sagtens blive fysisk og mentalt udfordret på TREC-banen, forklarer Poul Gregersen.

TREC-banen indgår nu i en 1,5 kilometer lang ridesti, ligesom der er etableret en særskilt riderute på godt 5 kilometer.

- TREC-banen er åben for alle ryttere, og de må selvfølgelig også være på grusvejene jævnfør Naturbeskyttelsesloven. Derimod må der ikke rides på de nye kombinerede gang- og cykelstier, der ville bliver revet op af hestehovene, siger Poul Gregersen.

Mens rytterne har leveret planen over forhindringerne – og arbejdskraften til at bygge dem, har kommunen leveret tømmer og haft skovmaskiner i skoven for at rydde en riderute og en plads til TREC-banen, hvor forhindringerne er konstrueret, så rafterne ligger løst og af sikkerhedshensyn falder af, hvis en hest rammer dem.

- Det betyder, at TREC-banen ikke er velegnet som naturlegeplads for børn, hvis nogen skulle få den idé, advarer Poul Gregersen.

Han ser gerne, at kommunens grønne arealer i endnu højere grad bliver brugt af alle med interesse for udelivet og naturen, og var derfor også lydhør, da rytterne klagede over parkeringsforholdene i plantagen, hvor det var svært at få plads, når man kom med både bil og hestetrailer.

- Derfor har vi etableret en stor P-plads, hvor biler med hestetrailere kan køre igennem – uden at skulle bakke, fortæller han.

Blomsteragre og jægertårn

Men der er også kræset for andre brugere af Sandbæk Plantage. På sigt er det planen at bygge to overdækkede bord-/bænkesæt, at opsætte flere bænke og at etablere et toilet i forbindelse med det madpakkehus, som allerede er i plantagen.

I samarbejde med de lokale jagtforeninger har kommunen desuden anlagt vildtagre med blomsterblandinger som både vildtet og insekter som bier og sommerfugle vil spise – og bestøve, ligesom er der slået brede spor langs skovejene; spor som virker som fodermarker for vildtet.

- Det betyder, at hvis man er stille og går mod vinden, er der gode chancer for at opleve f.eks. råvildt i Sandbæk Plantage, fortælle Poul Gregersen.

Inden for de kommende uger vil der desuden blive opsat dét, han kalder et ”luksus-udsigtstårn” med overdækning og trappe op til et plateau i 2, 5 meters højde.

- Ideen er, at både publikum og jægere kan benytte tårnet. Jægerne er typisk på bukkejagt fra solopgang til kl. 7 – hvor der er meget få øvrige gæster i plantagen. I løbet af dagen kan publikum gå op i tårnet, og hvis de er stille, kan de være heldige og opleve råvildt, harer, ræve, dåvildt, krondyr og andet vildt i skoven. Vi ved, at det at opleve vildtet er én af de største oplevelser for skovgæster, siger Poul Gregersen.

I løbet af et par uger vil ruterne i Sandbæk Plantage være markeret med pæle, ligesom der kommer en infotavle og en foreløbig informationsfolder.

FAKTA:

Sandbæk Plantage er Ringkøbing-Skjern Kommunes største plantage på 143 hektar. Plantagen ligger nordøst for Spjald på Bindesbølvej.