25. juni 2019

Nu kommer der flere byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune

Nu kommer der flere byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Find grunden til dit drømmehus”, står der på kommunens grundsalgs-side. Og så mange har fundet gode grunde - inklusive en byggegrund - til at bosætte sig i Ringkøbing-Skjern Kommune, at der nu er ansat en medarbejder til at finde og udvikle nye bolig- og erhvervsarealer.

En status over kommunale byggegrunde til salg viser, at antallet af solgte byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune steg en tredjedel sidste år sammenlignet med 2017.

Blandt årsagerne til stigningen er sandsynligvis en samarbejdsaftale med Boliga og oprettelsen af hjemmesiden grundsalg.rksk.dk, hvor man får en hurtig introduktion til alle de gode grunde, der er til at slå sig ned i landsbyer og landdistrikter i kommunen - og en oversigt over kommunale byggegrunde, der aktuelt er til salg.

Men selv om der er plads nok Danmarks geografisk største kommune kan det være en udfordring at finde tilstrækkeligt med ledige byggegrunde, der kan byggemodnes og projektudvikles i takt med efterspørgslen.

Derfor ansatte Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 1. maj en medarbejder til at stå for netop den del af udviklingen i kommunen. Og derfor behandlede Økonomiudvalget på et møde tirsdag en samlet sagsfremstilling, der anbefalede at igangsætte forarbejdet med udvikling af kommunale arealer og udstykningen af kommunale byggegrunde i Stauning, Rindum Mølleby og Vorgod-Barde.

En investering i fremtiden

- Vi ved, at det er attraktivt at bosætte sig i kommunen, bl.a. på grund af de relativt lave leveomkostninger, den tætte afstand til naturen, de gode pasnings- og skoletilbud og et erhvervsliv i forrygende vækst med karrieremuligheder. Og det gælder, hvad enten det er i centerbyerne, i landsbyerne eller i landdistrikterne, siger borgmester Hans Østergaard.

- Men folk ønsker ikke nødvendigvis at købe et eksisterende hus. Derfor vil vi sikre, at der er attraktive byggegrunde tilgængelige, så folk, der ønsker det, kan bygge deres eget hus, tilføjer han og peger på øget bosætning som en forudsætning for at holde gang i hjulene i kommunen.

- Vi lægger i forvejen mange kræfter i bosætning og fastholdelse af borgere, samt i udviklingen af erhvervsområder. Derfor ser jeg ansættelsen af en byggegrund-udvikler som endnu en nødvendig og vigtig investering i kommunens fremtid, tilføjer Hans Østergaard.

Borgmesteren tilføjer, at udviklingen af byggegrunde er helt i tråd med kommunens Plan- og Udviklingsstrategi, der netop er sat i verden for at understøtte vækst og udvikling i hele kommunen bl.a. gennem øget bosætning.

Udstykning af kommunale grunde

En af de landsbyer, hvor efterspørgslen overstiger udbuddet er Stauning.

- I øjeblikket er der ikke én eneste kommunal byggegrund til salg, fortæller arkitekt og byplanlægger Mette Wraa Nielsen, og tilføjer:

- På den baggrund har kommunen modtaget en konkret henvendelse fra en borgergruppe, der gerne vil sikre, at den tilflytning, der i øjeblikket er til byen ikke risikerer at blive bremset af, at der mangler muligheder for at bygge sit drømmehus i Stauning.

Som nyansat grundudvikler bliver det Mette Wraa Nielsens opgave at finde foreløbigt 9 af de 21 byggegrunde som lokalplanen giver mulighed for i Stauning - og få dem udstykket og byggemodnet.

Ligesom Stauning var Rindum Mølleby i udkanten af Ringkøbing også med i den sagsfremstilling hun tirsdag fremlagde for kommunens Økonomiudvalg.

Hér – i nærheden af ROFI-Centeret, sportsplads, børnehave, skole, handelsskole og gymnasium - er der kun få kommunale byggegrunde til salg i øjeblikket. Til gengæld kan der plukkes nogle lavthængende frugter i forhold til udstykning af nye byggegrunde, idet kommunen allerede ejer et areal, hvor der vil kunne udstykkes 12 byggegrunde.

På sit møde tirsdag tog Økonomiudvalget også stilling til en anbefaling om at igangsætte forarbejdet til at udvikle de kommunale arealer nær Rute 15 og Vorgod Å i Vorgod-Barde.

Her sigter helhedsplanen fra 2008 på at binde landsbyerne Vorgod og Barde sammen gennem byudvikling. Mens der kun er to ledige kommunale byggegrunde til salg i Vorgod-Barde, forventes behovet at stige, når supersygehuset i Gødstrup åbner og udbygningen af Rute 15 til 2+1-vej giver kortere pendlerafstand til f.eks. Ringkøbing, Herning og motorvejsnettet.

Derimod bliver ønsket om nye erhvervsgrunde i Videbæk foreløbigt udsat, indtil der er udarbejdet en helhedsplan for byen. Helhedsplanen forventes igangsat i efteråret.

 

FAKTA:

Find kommunens byggegrunde til salg her

Find referatet fra Økonomiudvalgets møde her: