24. juni 2019

Dansk Byggeri-analyse placerer Ringkøbing-Skjern Kommune i den bedste halvdel

Colourbox-foto

En 35. plads. Det er, hvor Dansk Byggeri i en netop offentliggjort rapport placerer Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rapporten ”Kommunerne og Erhvervslivet - Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2019” præsenterer Dansk Byggeris opgørelse af de mest erhvervsvenlige kommuner i 2019 baseret på tal fra samtlige 98 danske kommuner.

Analysen er baseret på 23 forskellige parametre fordelt på seks overordnede temaer: Byggesags­behandling, skatter og afgifter, udlicitering på tekniske områder, erhvervsaffald, udbud samt arbejdsmarked og uddannelse.

I toppen ligger Billund Kommune som landets mest erhvervsvenlige. Thisted Kommune ligger på en tæt andenplads med Holstebro på tredjepladsen.

Og i det samlede billede går Ringkøbing-Skjern Kommune altså hele ni pladser frem i forhold til sidste års analyse.

- Jeg glæder mig over fremgangen, og kan garantere, at vi som vanligt vil gå i dialog med Dansk Byggeri om, hvor vi kan sætte målrettet ind for at forbedre erhvervsvilkårene i kommunen, siger borgmester Hans Østergaard.

Han peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune i august sidste år underskrev en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Aftalen skal bl.a. styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet med henblik på at sikre, at flere unge vælger en faglært uddannelse.

Desuden peger borgmesteren på, at Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de kommuner, der har en formuleret politik om erhvervspraktik til folkeskoleelever:

- Og vi ligger helt som forventet rigtig godt placeret i analysen, når det gælder andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, understreger Hans Østergaard.

I analysen peger Dansk Byggeri på en række forbedringspunkter: ”Høje byggesagsgebyrer og lange sagsbehandlingstider udfordrer i nogle kommuner rammevilkårene for virksomhederne og dermed også borgerne”, skriver Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen i forordet til den 44 sider lange rapport.

Et af de områder, hvor der muligvis er plads til forbedring – eller hvor praksis i landets 98 kommuner i hvert fald varierer mest, er i forhold til byggesagsbehandlingstid. De fire hurtigste kommuner færdigbehandler en byggesag på under 14 dage, mens de fire langsomste kommuner bruger op imod 120 dage på en byggesagsbehandling.

Ringkøbing-Skjern Kommune ligger - som 42 andre kommuner - på en sagsbehandlingstid på byggesager på 30-49 dage.

Selv om borgmesteren gerne så den sagsbehandlingstid nedbragt, peger han på, at de 5-7 uger, man må forvente, at et svar fra kommunen tager, også er et udtryk for, at det går godt i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Der er rigtig godt gang i hjulene, både hvad angår f.eks. sommerhussalg og etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheder. Derfor sidder vores Byg og Miljø-afdeling med rigtig mange sager på deres bord, siger Hans Østergaard.

Læs analysen her: /Files/Nyheder/Juni2019/Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsanalyse 2019 (004).pdf

Læs om partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri og Ringkøbing-Skjern Kommune her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/august/ny-aftale-skal-sikre-praktikpladser-og-kvalificeret-arbejdskraft