17. juni 2021

Projekt har givet et velment skub til ældre mænd

Erik Halle, Gorm Larsen, Egon Overbeck og Alfred Bovtrup har givet samtykke til brug af billedet. Foto: Sundhedscenter Vest

Erik Halle, Gorm Larsen, Egon Overbeck og Alfred Bovtrup er bare en lille håndfuld af de enlige mænd, der har haft glæde af at blive kontaktet af Sundhedscenter Vest.

”Kære mand over 65 år. Hvordan går det?”

Sådan startede henvendelsen, da Sundhedscenter Vest under Ringkøbing-Skjern Kommune i efteråret 2019 tog kontakt til enlige mænd over 65 år i kommunen.

Henvendelsen var en væsentlig del af projektet Ældre Mænds Trivsel, der skulle kortlægge og forebygge enlige ældre mænds mistrivsel og ensomhed.

- Vi var løbet ind i det dilemma, at en gruppe af de borgere med det største behov for hjælp, samtidig var dem, der sjældent henvendte sig til lægen eller andet sundhedsfagligt personale, fortæller Hanne Larsen, sundhedsfaglig medarbejder i Sundhedscenter Vest.

Hun forklarer:

- Vi kunne se, at enlige ældre mænd står i skudlinjen for ensomhed og ubehandlede skavanker, når deres liv tager en uventet drejning – eller når de slet og ret bliver ældre og måske mister troen på, at der er noget tilbage at leve for. Omvæltende livssituationer som at miste sin ægtefælle eller gode venner er typisk en medvirkende årsag til mistrivsel, som kan være svær at tale om for mange – ikke mindst mænd af en vis alder. Resultatet er derfor alt for tit, at de ikke opsøger den tilgængelige hjælp.

Udsagnet understøttes af en af de ældre mænd, der trods tvivl tog imod tilbuddet om et besøg: ”… Jeg er ikke den, der beder om hjælp. Hvis ikke du havde ringet til mig, så var jeg ikke kommet i gang, så langt var jeg ikke ude”.

For at række ud til netop de ældre, enlige mænd, der ikke ’er den, der beder om hjælp’ søgte Sundhedscenteret penge i Sundhedsstyrelsen til et to-årigt projekt med fokus på opsøgende, forebyggende og brobyggende arbejde blandt de enlige ældre mænd over 65 år – og fik godt 1 mio. kr. til den ekstra indsats.

Projektet ”Ældre Mænds Trivsel” er nu afsluttet, og derfor inviterer Sundhedscenter Vest nu alle interesserede til fyraftensmøde den 24. juni kl. 16.30 – 18.00 i auditoriet på Innovest i Skjern.

Her vil de fortælle om Ældre Mænds Trivsel og præsentere projektets resultater.

En positiv livsindstilling

I al sin enkelhed har projektet kontaktet udvalgte grupper af mænd, der bor alene og er over 65 år, med et tilbud om en eller flere samtaler omkring deres livssituation.

Ud af de 281 borgere som projektlederne har været i telefonisk eller brevkontakt med, takkede 110 ja til tilbuddet om et besøg og en snak. Heraf har godt halvdelen efter én samtale takket nej til yderligere hjælp fra sundhedskonsulenterne fra Sundhedscenter Vest.

- Det er mænd, der godt nok bor alene, men som er kendetegnet ved, at de har struktur på hverdagen, handlekraft, gode spise- og alkoholvaner. De er som oftest ikke-rygere, har en god relation til familie og venner og et godt socialt liv med givende interesser, fortæller Randi Susanne Pedersen, der er projektmedarbejder ved Sundhedscenter Vest.

Hun fortsætter:

- Samtidig er det mænd, der har autonomi i livet; dvs. at de ofte selv laver mad, køber ind og gør rent. Mange af dem kører også stadig bil, hvilket giver en frihed. Og så er det mænd, der har en stædighed i livet, der gør, at de klør på og gør gode ting for sig selv; det giver livsglæde og overskud. Og endelig, så har de fleste i gruppen gode motionsvaner, selv om ca. havdelen oplever at have fysiske skavanker i større eller mindre grad.

Udfordringer

Tilbage i gruppen af enlige ældre mænd, der takkede ja til en samtale, var 51 mænd, hvis fællestræk var, at de havde udfordringer i forhold til at få hverdagen til at fungere. Eller som én siger i rapporten: ”Det var rart at få en snak med nogen, når man går alene til daglig. Ellers kan man blive heldagstrist.”

- Nogle har mistet deres ægtefælle, og synes det er rigtig svært at skulle fortsætte livet på egen hånd. Andre har boet alene igennem mange år og er måske nu ramt af sygdom, der betyder, at de ikke længere kan klare hverdagen, som de plejer. Fælles for dem er, at de har et ønske om at kunne ændre på det, så de får en bedre hverdag, fortæller Hanne Larsen.

Her har projektmedarbejderen været den brobyggende kontakt til f.eks. diætist, økonomisk rådgiver, ergoterapeut, aktivitetscenter, visitationsenhed eller misbrugsbehandler. Nogle er kommet i gang med frivilligt arbejde, andre har meldt sig ind i en klub eller en mandegruppe i det fri.

- Covid-19 har besværliggjort arbejdet med at bygge bro, men det har alligevel været muligt at hjælpe med en-til-en tid og samvær i de grupper, der nu var åbne, siger Randi Susanne Pedersen.

- Vi tror på, at de positive resultater vi har set, er opstået, fordi vi har været aktivt opsporende og har banket på hos de ældre mænd og forholdt os nysgerrigt til, hvordan de havde det, siger Hanne Larsen og fortsætter:

- Det, mange har brug for i sårbare situationer, som måske er kompliceret af sorg og stilstand i livet, hvor man bliver handlingslammet og mangler hjælp til at komme videre, er ægte nærvær med et menneske, der bare er god til at lytte og støtte.

Også sundhedskonsulenterne i Sundhedscenter Vest kan drage god læring ud af projektet:

- Det særlige fokus, der har været i projektet har givet os en større viden om ensomhed og mistrivsel hos den enkelte, og en øget opmærksomhed på de signaler, det også i vores hverdag fremover er vigtigt at få øje på, når vi besøger borgeren, siger Hanne Larsen. 

Den færdige rapport kan læses på Sundhedscenter Vest hjemmeside fra d. 21/6 2021.

 

FAKTA

Bekæmpelse af ensomhed: Fyraftensmøde på Innovest, Auditoriet, Ånumvej 28, 6900 Skjern, torsdag d. 24 juni 2021 kl. 16.30–18.00.

Her præsenteres de resultater, Sundhedscenter Vest er nået frem til i forbindelse med projekt Ældre Mænds Trivsel, om forebyggelse af enlige ældre mænds mistrivsel og ensomhed.

Tilmelding til Sundhedscenter Vest på telefonnummer 99741912 eller på mail sundhedscenter.vest[mail]rksk.dk inden d. 21 juni 2021.

Læs den tidligere pressemeddelelse om projektet her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/december/kaere-mand-over-65-aar-hvordan-gaar-det