17. juni 2021

Lokalt infomøde om national bredbåndspulje

colourbox

Bor du på en adresse i en af Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer eller landdistrikter, hvor bredbåndsdækningen er fuld af huller og frustrationer, så er du sandsynligvis en af de 1.471 husstande i kommunen, der kan søge penge nationalt og lokalt til at afhjælpe problemet.

Efter at regeringen 25. maj åbnede for den nationale bredbåndspulje med 100 mio. kr., vedtog Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg i begyndelsen af juni at supplere med en kommunal pulje på 515.000 kr., hvorfra der kan søges om 1.000 kr. i tilskud til hver adresse i et projekt, som får støtte fra den nationale bredbåndspulje.

På Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen kan man læse mere om puljen og om ansøgningsproces og -kriterier.

Informationsmøde

Men for at række en hjælpende hånd og for at sikre, at flest mulige adresser med utilstrækkelig internetdækning i kommunen får søgt puljen, afholder Ringkøbing-Skjern Kommune nu også informationsmøde for alle interesserede.

Det sker mandag den 28. juni kl. 17.00-19.00 på Rådhuset i Ringkøbing.

På mødet vil der blive orienteret om både den nationale Bredbåndspulje og om den kommunale pulje, ligesom repræsentanter fra et bredbåndsprojekt omkring Ejstrup, Faster og Astrup vil fortælle, hvordan de opnåede støtte fra puljen – og dermed kan se frem til bedre internetdækning. Derudover vil der være paneldebat og mulighed for at stille spørgsmål til puljerne og til ansøgningskriterier og –proces.

På programmet er følgende:

- Velkomst v/afdelingsleder Jesper Lemming og landdistriktskoordinator Lotte Finnerup

- Information om den nationale bredbåndspulje 2021 v/Jesper Lemming

- Information om den kommunale bredbåndspulje v/Lotte Finnerup

- Hvordan opnåede Ejstrup/Faster/Astrup støtte? v/Finn Bilberg og Vivi-Ann Stampe Kirkegaard

- Pause med sandwich

- Paneldebat – og spørgsmål

- Tak for i aften

Tilmelding senest den 25. juni hos landdistriktskoordinator Lotte Finnerup, på lotte.finnerup[mail]rksk.dk eller mobil: 25324746

 

FAKTA:

Fra 2018 til 2020 har i alt 13 projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 23 mio. kr. Projekterne omfatter i alt 967 adresser, der nu kan se frem til at modtage bredbånd via fiber. Alle 13 projekter har ud over at have fået del i den nationale bredbåndspulje også fået støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale bredbåndspulje.

Læs mere om den nationale bredbåndspulje for 2021 og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen

Læs mere i pressemeddelelsen fra den 8. juni her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/juni/pulje-stoetter-ansoegninger-til-bredbaandspuljen