15. juni 2022

Ringkøbing-Skjern Kommune satser på Power to X

colourbox

Lagring af energien er en væsentlig forudsætning for at nå målene i den klimapolitik, som byrådet vedtog tirsdag.

Et af energimålene i Ringkøbing-Skjern Kommunes nye klimapolitik, som byrådet godkendte tirsdag, sætter spot på Power to X-løsningen for at lagre strøm fra vedvarende energikilder.

- Vinden blæser, som den vil, og solen skinner som bekendt ikke altid – heller ikke i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor vil der pt være ’huller’ i forsyningen, hvis vi udelukkende baserede vores energiforbrug på vedvarende energikilder som sol og vind. Omvendt ser vi, at møller står stille i blæsevejr, fordi efterspørgslen varierer og strøm skal bruges i det øjeblik, det produceres. Derfor er vi som ansvarligt byråd interesserede i at bane vej for at afprøve teknologiske løsninger til lagring af strømmen – herunder ikke mindst Power to X, siger borgmester Hans Østergaard.

Han peger på, at kommunen, der tidligere på året blev udnævnt som Danmarks klimakommune nr. 1, producerer godt 10 procent af al den vindmølle-baserede strøm, der bruges i Danmark.

- Vi er allerede 150 procent selvforsynende med strøm fra vedvarende kilder, og vi er langt i forhold til elektrificeringen af fjernvarmen. Men når det gælder transport og industrien skal vi i højere grad bruge vores vedvarende strøm lokalt, hvis vi skal nå målet om at være 100 procent selvforsynende med energi fra vedvarende kilder i 2024 og 100 procent fossilfrit område i 2040, forklarer Hans Østergaard.

- Vi har høje ambitioner i forhold til at producere og forbruge vedvarende energi, og vil gerne sende et klart signal om, at vi vil den grønne omstilling – også når det gælder Power to X-teknologien, tilføjer borgmesteren.

Egnede placeringer til anlæg

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune netop indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma PlanEnergi om en screening af kommunen for egnede områder til opsætning af et eller flere Power to X-anlæg.

- Vi forventer ikke en konkret fysisk udpegning af et område, men derimod et teknisk potentialekort, hvor der er taget højde for, om der findes de tekniske installationer, der er nødvendige for et Power to X-anlæg, forklarer Henning Donslund, specialkonsulent i kommunens Klimasekretariat

- Med Power to X kan vi omdanne strømmen fra vindmøller og solceller til brint og – hvis vi tilsætter den CO2, der f.eks. udledes fra biogasanlæg, kan vi omdanne brinten til metanol, som kan bruges i forbrændingsmotorer i f.eks. skibe og traktorer, fortæller han.

Et Power to X-anlæg i forbindelse med et biogasanlæg vil derfor kunne udnytte den CO2, der er i overskud, når rå biogas opgraderes før det sendes ud i naturgasnettet.

Herudover peger borgmester Hans Østergaard på, at et eller flere Power to X-anlæg vil skabe arbejdspladser og erhvervsudvikling lokalt, ligesom der vil være mulighed for at udnytte sideeffekter som f.eks. damp eller varme fra processerne i f.eks. fjernvarmen.

 

FAKTA:

I visionen til Ringkøbing-Skjern Kommunes klimapolitik, der kan læses i dagsordenpunktet til byrådsmødet, står der:

”I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi være klimarobuste, nedbringe vores CO2-udledning med 70 % i perioden 1990-2030, blive 100 % fossilfrit område i 2040 og opnå CO2-neutralitet i 2050.”