1. februar 2023

Kommunalt tilskud til renovering af bevaringsværdige huse

Kommunalt tilskud til renovering af bevaringsværdige huse

Bor du i Ringkøbing-Skjern Kommune - og i et af de ca. 350.000 huse, der på landsplan er vurderet som ’bevaringsværdige’?

Så har du nu igen muligheden for at søge støtte til udvendige forbedringer, hvis regningen løber op i mindst 100.000 kr. – og hvis den udvendige istandsættelse er i tråd med husets oprindelige stil og dermed understøtter bevaringsværdien.

- De bevaringsværdige huse er en helt central del af vores bygningskultur og netop fordi bevaringsværdige bygninger fortæller om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie i et lokalområde, ser vi det som en kommunal opgave at være med til at vedligeholde bevaringsværdige bygninger, forklarer Ann Holm Nielsen, der er arkitekt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Til det formål har Ringkøbing-Skjern Kommune Bygningsforbedringspuljen til forbedring af bevaringsværdige bygninger. Puljen kan søges tre gange om året, hvor kommunens Bygningsforbedringsudvalg efter ansøgningsfristen tager stilling til ansøgningerne.

- Næste frist for indsendelse af ansøgning om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger er allerede den 15. februar, men kan man ikke nå den deadline, er der en ny ansøgningsfrist i begyndelsen af maj, fortæller Ann Holm Nielsen.

Hun peger på, at det er ejere af bevaringsværdige huse i landdistrikterne og i byer med færre end 4.000 indbyggere, der kan søge om hjælp til udvendig istandsættelse:

- Mens Bygningsforbedringspuljen har været flittigt søgt og brugt i byerne, har der typisk været noget længere imellem ansøgningerne fra husejere i bevaringsværdige huse i landsbyerne og i landdistrikterne. I kommunen arbejder vi for en øget bosætning – også i landdistrikterne og i landsbyerne, og mange steder står de gamle, smukke huse og udgør en uudnyttet ressource. Så hvis vi gennem økonomisk hjælp kan sikre, at de bliver istandsat i den originale stil, tror vi på, at landdistrikterne vil stå langt bedre i forhold til at tiltrække nye borgere, nye investorer og nye besøgende, forklarer Ann Holm Nielsen og tilføjer:

- På den måde kan Bygningsforbedringspuljen være med til at skabe nyt liv i landdistrikterne.

En blåstempling

På Kulturstyrelsens hjemmeside kan man se, om ens hus er bevaringsværdigt. På hjemmesiden www.kulturarv.dk/fbb har styrelsen nemlig listet alle fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Står ens hus ikke på den liste, og er det bygget før 1960 i en byggestil, der fremstår original, kan kommunens arkitekt vurdere, om huset er bevaringsværdigt – og dermed, om man er berettiget til at søge støtte til udvendig istandsættelse.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det netop Ann Holm Nielsen, der vurderer, om et hus bygget før 1960 er bevaringsværdigt – og i hvilken grad det er bevaringsværdigt. Det gør hun typisk ud fra billeder af huset indsendt på e-mailadressen ann.holm.nielsen[mail]rksk.dk

Og det gør hun ud fra kriterier om den arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi samt originalitet og tilstand. Ann Holm Nielsen tilføjer, at det er vigtigt at huske, at bevaringsværdien ikke medfører restriktioner og krav - det er kun er en blåstempling af husets historiske arkitektur.
 

Højere salgspriser

Desuden er der andre fordele end adgangen til Bygningsforbedringspuljen ved at få vurderet sit bevaringsværdige hus:

- Ud over at man jo altså kan søge støtte til den udvendige istandsættelse, så er bevaringsværdige huse typisk mere attraktive end huse, der ikke er bevaringsværdige, ligesom huse beliggende i områder med en høj grad af bevaringsværdige nabohuse er nemmere at sælge, forklarer Ann Holm Nielsen.

 

FAKTA:

Under søgeordet ’bygningsforbedringsudvalget’ på kommunens hjemmeside www.rksk.dk findes detaljerede oplysninger om kriterier for at få vurderet sit hus som bevaringsværdigt og om ansøgningsprocessen. Her ligger også et ansøgningsskema til Bygningsforbedringspuljen.

På hjemmesiden kan du også læse mere om hvilke dele af huset, der kan søges støtte til. Udover at udfylde ansøgningsskemaet, skal du indhente og sende prisoverslag på det arbejde, som du ønsker at søge støtte til.

Hvis du har spørgsmål til bevaringsværdien på dit hus, eller gerne vil have vurderet, om dit hus er bevaringsværdigt, kan du kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune ved byplanlægger og arkitekt Ann Holm Nielsen på e-mail ann.holm.nielsen[mail]rksk.dk eller telefon: 99 74 17 57.